אין שינוי ברמת הסיכון של הענפים השונים בישראל

יום ג', 13 בנובמבר 2018

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

חברת ביטוח האשראי Coface  ישראל  פרסמה את הסקירה הרבעונית אודות רמת הסיכון ליצואנים הישראלים של הענפים השונים ברחבי העולם. מהסקירה עולה כי חלה הרעה ברמת הסיכון של ענף החקלאות (Agri-food) בשורה של מדינות ובכללן ארה"ב, ספרד ודרום אפריקה. כמו כן נרשמה הרעה במרבית הענפים בטורקיה וארגנטינה.

לגבי ארה"ב העלאת רמת הסיכון של ענף התוצרת החקלאית מרמה של סיכון בינוני לרמה של סיכון גבוה נובעת משתי סיבות עיקריות: האטה קלה בשיעורי הצמיחה ומלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. המיסוי, בגובה 25%, שהטילה סין על יבוא סויה מארה"ב וסנקציות נוספות שעשויות להיות מוטלות על ייבוא תוצרת חקלאית מארה"ב לסין עלולים לפגוע במגדלים האמריקאים.

גם בספרד הועלתה רמת הסיכון של הענף מרמה של סיכון נמוך לסיכון בינוני. ב-Coface  מסבירים כי מראשית השנה נרשמה סטגנציה ולמעשה הצמיחה של סקטור זה בספרד היא אפסית. יתרה מכך, ענף התוצרת החקלאית המהווה כ-15%  מכלל הייצוא הספרדי רשם ירידה בהיקפי הייצוא.  זאת בעיקר בשל ירידה בהיקפי הייצוא של שמן הזית והבשר הספרדי.

שתי מדינות מרכזיות בהן נרשמה הרעה במרבית הענפים הן טורקיה וארגנטינה.

בטורקיה נרשמה הרעה בענפי האנרגיה המדורג כעת כענף ברמת סיכון גבוהה מאוד, בענפי הנייר והעץ (רמת סיכון גבוהה) והמתכות (רמת סיכון גבוהה מאוד) והרכב (רמת סיכון גבוהה). יצויין כי גם ענפים אחרים בטורקיה, כגון תוצרת חקלאית, בניה, טקסטיל, וקימעונאות מוגדרים כענפים ברמת סיכון גבוהה או גבוהה מאוד, למרות שלא חל בהם שינוי לעומת הסקירה הקודמת של Coface.

מדינה נוספת בה המצב הכלכלי משפיע לרעה על הענפים השונים היא ארגנטינה. על פי הסקירה הרבעונית של Cofaceענפי התחבורה, רכב, כימיקלים ונייר מוגדרים כעת כענפים ברמת סיכון גבוהה, בדומה לענפי התוצרת החקלאית והבניה.