ה-OECD מזהיר מפני השלכות כלכליות של התפתחויות בזירה העולמית

יום ש', 25 במאי 2019

תחזית כלכלית לשנת 2019

 
 

ה-OECD השיק את התחזית הכלכלית השנתית שלו, שבה הוא מזהיר מפני השלכות כלכליות של התפתחויות בזירה הבינ"ל ובפרט המשך עימותי הסחר, חוסר יציבות פוליטית, סיכונים בשווקים פיננסיים והאטה בסין. הסחר הבינ"ל – "עורק הדם" העיקרי של הכלכלה העולמי – מצופה לגדול ב- 2% בלבד – השיעור הנמוך ביותר מזה עשור.

לישראל, הצמיחה החזוייה היא 3.1% ו-3.2% בשנים 2019 ו-2020, בהתאמה. הצמיחה הכלכלית תישאר סבירה אך היא  פחותה מהערכות קודמות.

צפויה להתמתן קלות במהלך 2020. שיעור האבטלה החזוי בישראל הוא 4.1% ו-4.2%, בשנים 2019 ו-2020 – כלומר, שוק העבודה קרוב לתעסוקה מלאה. האינפלציה החזוייה היא 1.3% ו-1.5%, בשנים 2019 ו-2020. הגרעון צפוי להיות משמעותית מעל היעד הממשלתי, ברמה של ברמה של 3.5% לשנת 2019. הסחר בטובין ושירותים צפוי לצמוח ב- 2.6% ו- 4.5% בשנים 2019 ו- 2020 בהתאמה.

צפוי כי הוצאות הממשלה המתוכננות בתשתיות, ברווחה ובדיור יגדילו את הצמיחה הכלכלית בשנת 2019. ההמלצות העיקריות של ה-OCED עבור ישראל כוללות עמידה הגירעונות בתקציב ל-2019 – ו - 2020, באמצעות הגבלת הוצאות, קידום שקיפות והשיפור של מבנה המס על מנת להגדיל את ההכנסות. מומלצת גם הגברת היעילות במגזר הציבורי (לדוגמה באמצאות שיפור שירותי e-government). הארגון מדגיש צורך ברפורמות מבניות להגביר פריון ולהקטין פערים כלכליים-חברתיים, באמצעות רפורמות בשווקים ועידוד תחרות בענפים מסוימים, קידום רגולציה ידידותית לעסקים, שיפור מיומנויות, הכשרה מקצועית ותמריצים לשילוב בתעסוקה של קבוצות אכלוסיה נחלשות. מומלצים גם שינויי מדיניות ביחס לחלוקת תקציבים לצמצום פערים בין איזוריים לתמיכה בחינוך ושירותים אחרים בעיריות החלשות יחסית.

פרטים מלאים על התחזית כאן ועל תחזית לישראל כאן.