10 מיליון שקל להערכות סיבר ולסקר סיכונים

יום ד', 3 באוקטובר 2018

 

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews
 
10 מלש"ח יוקצו לסיוע למפעלים בהכנת סקר סיכונים, הצטיידות והטמעת מערכות להגנת סייבר. את התכנית מובילים - מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון ואגף התקציבים במשרד האוצר
    
התכנית מיועדת לארגונים שבבעלותם מפעלים תעשייתיים חיוניים וספקי שירותים קיומיים שעיקר פעילותם מערבת בקרים תעשייתיים. הארגונים המשתתפים בתכנית זכאים לתמיכה כספית בהיקף 50% מעלויות סקר סיכונים ארגוני, המהווה תשתית לתכנית לשיפור הגנת הסייבר ו-40% מעלויות ההצטיידות וההטמעה של מערכות ושירותים להגנת סייבר לפי אותה תכנית. 
 
התכנית כולה תתוקצב בעשרה מיליון שקלים וההקצאה תהיה בשיטת "כל הקודם זוכה" בהתאם לעמידה בתנאי סף. סך ההשקעה בארגון בודד עד לסכום של 225 אלף שקלים.
 
התכנית מורכבת מסקר סיכוני סייבר, ומתכנית עבודה לשיפור רמת הגנת הסייבר והיא מיועדת למפעלים תעשייתיים ולנותני שירותים שפעילותם מערבת מכונות תעשייתיים, ומתמקדת בתהליכים ומערכות הגנה להגנת תהליכי הייצור (SCADA). להקצאה זו זכאים אך ורק מפעלים חיוניים וספקי שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק שירות עבודה בשעת חירום (תשכ"ז, 1967), מתוך כוונה להשפיע על רמת ההגנה בארגונים חיוניים בשעת חירום.  
 
התבחינים ותהליכי העבודה במסגרת תכנית זו נקבעו בהתאם לתורת ההגנה בסייבר לארגון, שפותחה ע"י מערך הסייבר הלאומי, כחלק מתפיסה כוללת להגנת כלל המשק בסטנדרט אחיד. תכנית העבודה לשיפור רמת ההגנה תספק מענה לניהול מדיניות הגנה ארגונית, אבטחה פיזית, אבטחת רשת הייצור / התהליך, ואבטחת הרשת המנהלתית. 
 
מתווה התכנית מבוסס על סקרים ממוקדים שביצעו משרד הכלכלה ומערך הסייבר הלאומי, ועל שיתוף ציבור והתייעצות מומחים עם מנהלי אבטחת מידע של החברות המובילות במשק. מרכיבי תכנית העבודה והיקף הסיוע נקבעו בהתאם לתהליך זה, במטרה להוביל לשיפור משמעותי ברמת ההגנה בהשקעה אופטימלית וממוקדת. 
 
ראש מערך הסייבר הלאומי יגאל אונא: "מטרת התכנית זו להמשיך ולקדם את מאמצי הגנת הסייבר במשק האזרחי, תוך שימוש בתמריצים כלכליים הפועלים לצד התשתית הרגולטורית המתגבשת. מיקוד תכנית זו במפעלים חיוניים נועד להבטיח את רציפות התפקוד המשקי בחירום, ומדגיש את מקומה של הגנת הסייבר כנדבך מרכזי בהתמודדות עם תרחישי חירום. התכנית היא מרכיב ראשון מתוך מגוון פעולות וכלים לסיוע ולתמיכה במשק, ואני מצפה שהיא תהווה קריאת כיוון לקראת הגברת המודעות והאחריות של ארגונים וחברות במשק לרמת ההגנה הארגונית". 
 
ראש הרשות להשקעות נחום איצקוביץ': "פעילותם של מפעלי תעשייה חיוניים חשובה ביותר בשגרה, ובמיוחד במצבי חרום ומשבר. לצד ההיערכות לאירועי חירום פיזיים כגון הפצצות, טילים וכו', כיום אנו נדרשים להיערך לאיומי הסייבר הגוברים ומתעצמים. מטרת התכנית המשותפת המוצעת הנה לאפשר הערכות מוקדמת להגנת סייבר נאותה מפני מתקפות סייבר בעתיד, ומי ייתן ולא נידרש להגנה זו."
 
יצוין, כי בימים אלה פרסם מערך הסייבר הלאומh הודעת אזהרה מפני חששות לחדירה לחשבוbuת ווטסאפ בישראל. ההuדעה זהירה ומתסססת על מקרים של חדירה באמצעות המענה הקולי המאפשר להתחzות לבעל החשבון...