השפעת הרובוטיקה הגוברת על התעסוקה

יום א', 5 במאי 2019
שאלה שמטרידה מפתחים כמו גם ארגוני עובדים: השפעת הרובוטיקה הגוברת על התעסוקה
 
דו"ח ה-OECD: חשש לפגיעת הרובוטיקה בתעסוקה במיומנויות ביניים
דו"ח של ארגון ה-OECD שפורסם באחרונה מנבא התממשות של תיאוריית הקיטוב בתחום התעסוקה בתעשייה בעידן הטכנולוגי. לפי הדו"ח תביא התרחבות מגמות האוטומציה והרובוטיקה בתעשייה לעלייה משמעותית בביקוש לעובדים בעלי מיומנויות גבוהות, ירידה קטנה בביקוש לעובדים בעלי מיומנויות נמוכות וירידה משמעותית בביקוש לעובדים בעלי מיומנויות ביניים. מגמת החלפת עובדים אלה ברובוטים צפויה להתממש בעיקר בארה"ב, בעוד במדינות אירופה ההשפעה תהיה מתונה יותר.
 
דו"ח "הגורמים המשפיעים על האוטומציה והשפעותיה" (Determinants and Impact of Automation)   מנתח את תהליך אימוץ הרובוטיקה התעשייתית במדינות ה-OECD. הדו"ח מוצא כי כניסתם של רובוטים קשורה לירידה בתעסוקה בעבודות בסיסיות, הדורשים רמות מיומנות נמוכות יותר, ומנגד לעלייה בתעסוקה במקצועות ברמה גבוהה כגון מומחים וטכנאים. הבעיה העיקרית שמוצא הדו"ח היא ירידה משמעותית במיוחד בביקושים לעובדים בתחומי מיומנויות הביניים משום שעבודות אלו קשורות בדרך כלל לתהליכים שגרתיים וקבועים שניתנים להחלפה בקלות על ידי רובוטים. 
 
שיפורים דרמטיים בטכנולוגיה מאפשרים אוטומציה של מספר גדל והולך של מלאכות ועיסוקים בתעשייה. מסיבה זו, קיים חשש בקרב גורמים שונים כי טכנולוגיות חדשות עלולות לפגוע במספר גדול של משרות במקומות עבודה ולגרום ל"אבטלה טכנולוגית".
 
איום הפיטורים חזק במיוחד לנוכח כניסתם של רובוטים תעשייתיים, שנועדו במפורש לביצוע משימות שעד כה בוצעו על ידי בני אדם. הדו"ח שופך אור על מגמות האוטומציה ועל השפעתן על התעסוקה והוא מאפשר הבנה טובה יותר של מה הרובוטים באמת יעשו לעולם העבודה ועד כמה צריכים מקבלי ההחלטות במדינות שונות להביא את המגמות האלה בחשבון בעת עיצוב המדיניות במטרה להקל על המעבר לתעשייה 4.0 ולפיריון גבוה.
 
הנתונים בדו"ח מלמדים כי כניסת הרובוטיקה לתעשייה נעשית בקצב שונה במדינות שונות, והיא מאפיינת בעיקר כלכלות מתקדמות מה שהופך את הסוגיה לרלוונטית במיוחד עבור כלכלות ה-OECD. הדו"ח מסווג את הרובוטיקה לקטגוריות שונות ומוצא קורלציות שונות בין מידת חדירת הרובוטים להשפעה על התעסוקה בפילוח לפי קטגוריה.
 
הדו"ח מוצא כי חדירת הרובוטיקה קשורה לירידה בביקוש לעובדים במקצועות הבסיסיים הדורשים רמות הנמוכות ביותר של מיומנויות, ומנגד קשורה לעלייה בביקושים לאנשי מקצוע, טכנאים ובעלי מקצוע נוספים בעלי מיומנות גבוהה. עבור עיסוקים ברמת מיומנות ביניים נמצא מתאם חזק ושלילי עם כניסת תהליכי אוטומציה. 
 
לפי מחברי הדו"ח האומדנים שהם מציגים אינם תומכים בהשערה של קיטוב בשוק העבודה, שמשמעותה עלייה ברמת המיומנות הגבוהה ובמיומנות נמוכה תעסוקה. עם זאת, כמה תוצאות ספציפיות למדינה - בעיקר עבור ארצות הברית – ניתנות לפירוש כתומכות בהשערה זו.