מקצוע מיותר? מיהו המורה החדש

יום ד', 15 באוגוסט 2018

 

מה מנבאים לגבי מקצועות העתיד?

ומיהו המורה החדש של הילדים

המתינו וראו  - זה כבר עולה...