מהפכת כללים חדשים ב- YouTube

יום א', 10 בנובמבר 2019

פרסום ראשון!

הנהלת YouTube נענית לדרישות הקהל ושליחיו ותציג שורת תנאים והגבלות שיכנסו לתוקף ב-10 בדצמבר 2019.

להלן עיקרי הדברים  בניסוח של YouTube:

 מי רשאי להשתמש בשירות?

רק משתמשים בני 13 ומעלה רשאים להשתמש בשירות.
 
ילדים בכל הגילים רשאים להשתמש ב-YouTube Kids (בכל מקום שבו השירות זמין), בתנאי שהשירות הופעל על ידי הורה או אפוטרופוס.
 
קבלת רשות מהורה או מאפוטרופוס
 
אם טרם מלאו לך 18 שנים, עליך לקבל את רשותו של ההורה או האפוטרופוס החוקי שלך כדי להשתמש בשירות. עליך לבקש מההורה או האפוטרופוס לקרוא את ההסכם הזה ביחד איתך.
 
הורים או אפוטרופוסים חוקיים של משתמשים מתחת לגיל 18: אם תרשו לילדכם להשתמש בשירות, תהיו כפופים לתנאי ההסכם ותישאו באחריות לפעילות של ילדכם בשירות. ניתן למצוא כלים ומשאבים שיעזרו לנהל את השימוש של בני המשפחה ב-YouTube במרכז העזרה שלנו וב-Family Link של Google.
 
עסקים
 
אם השימוש שלך בשירות נעשה בשם חברה או ארגון, עליך לאשר לנו שיש לך סמכות לפעול מטעמה של ישות זו, ושהישות הזו מאשרת את ההסכם.
 
השימוש שלך בשירות
התוכן בשירות
 
התוכן בשירות כולל סרטונים, אודיו (למשל, מוזיקה וצלילים אחרים), גרפיקה, תמונות, טקסט (למשל, תגובות ותסריטים), מיתוג (כולל שמות מסחריים, סימנים מסחריים, סימני שירות או סמלי לוגו), תכונות אינטראקטיביות, תוכנות, מדדים ותכנים אחרים, בין שסופקו על ידך ובין שעל ידי YouTube או על ידי צד שלישי (נקראים ביחד "התוכן"). המשתמשים רשאים לספק לשירות תוכן ולהפיץ אותו, ו-YouTube מספקת שירותי אירוח לתוכן כזה. התוכן הוא באחריותו של האדם או הישות שסיפקו את התוכן לשירות. אם נתקלת בתוכן שלדעתך אינו עומד בתנאי ההסכם הזה, למשל תוכן שמפר את הנחיות הקהילה או את החוק, ניתן לדווח לנו עליו.
 
חשבונות Google וערוצי YouTube
 
ניתן להשתמש בחלקים מהשירות, כגון דפדוף בתוכן וחיפוש תוכן, ללא צורך בחשבון Google. עם זאת, נדרש חשבון Google כדי להשתמש בתכונות מסוימות. עם חשבון Google תהיה לך אפשרות לסמן 'לייק' לסרטונים, להירשם כמנוי לערוצים, ליצור ערוץ YouTube משלך ועוד. יש לבצע את ההוראות האלה כדי ליצור חשבון Google.
 
יצירת ערוץ YouTube תעניק לך גישה לתכונות ולפונקציות נוספות, כגון העלאת סרטונים, הוספת תגובות או יצירת פלייליסטים. אפשר למצוא כאן מידע על יצירת ערוץ YouTube משלך.
 
כדי להגן על חשבון Google, חשוב לשמור על סודיות הסיסמה שלך. מומלץ לא להשתמש שוב בסיסמת חשבון Google שלך באפליקציות של צד שלישי. כאן אפשר ללמוד עוד על איך לשמור על האבטחה של חשבון Google, כולל מה שצריך לעשות אם נודע לך שנעשה שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון Google שלך.
 
הפרטים שלך
 
מדיניות הפרטיות מסבירה כיצד אנו מטפלים במידע האישי שלך ומגינים על פרטיותך בעת השימוש בשירות. הודעת הפרטיות של YouTube Kids כוללת מידע נוסף על נוהלי הפרטיות הספציפיים שלנו ל-YouTube Kids.
אנו נבצע עיבוד של כל תכני האודיו או של התכנים האודיו-ויזואליים שהועלו לשירות על ידך, בהתאם לתנאים לעיבוד מידע (DPT) של YouTube, פרט למקרים שבהם העלית תכנים כאלה במסגרת פעילות אישית או ביתית. למידע נוסף.
 
הרשאות והגבלות
 
יש לך רשות לגשת לשירות ולהשתמש בו כפי שהוא זמין עבורך, בכפוף לעמידה בתנאי ההסכם וציות לחוקים החלים. יש לך רשות לצפות בתוכן או להאזין לו לשימושך האישי והלא מסחרי. באפשרותך גם לצפות בסרטוני YouTube באמצעות נגן YouTube הניתן להטמעה.
 
ההגבלות הבאות חלות על השימוש שלך בשירות. אסור לבצע את הפעולות הבאות:
 
לגשת, לשכפל, להוריד, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, להעניק רישיון, לשנות, לערוך או להשתמש בכל דרך אחרת בכל חלק מהשירות או בכל חלק מהתוכן, מלבד במקרים הבאים: (א) כפי שהותר במפורש על-ידי השירות;  (ב) עם אישור מראש בכתב מאת-YouTube, ואם הדבר רלוונטי, עם אישור מראש בכתב מבעלי הזכויות המתאימים; או (ג) כפי שהותר בחוק החל;
לאסוף או להשתמש במידע שעשוי לזהות אדם מסוים (לדוגמה, איסוף שמות משתמשים), אלא אם התקבל אישור מאותו אדם או אם הדבר מותר בהתאם לסעיף 3 לעיל;
להשתמש בשירות כדי להפיץ תוכן שיווקי או מסחרי בלתי רצוי, או לשלוח פניות אחרות בלתי רצויות בהיקפים גדולים (ספאם);
לגרום למדידות לא מדויקות של פעילות אמיתית של משתמשים בשירות, או לעודד מדידות כאלה, כולל על ידי מתן תשלום או תמריצים לאנשים כדי שיגדילו את מספר הצפיות, הלייקים או הדיסלייקים של סרטון, או כדי שיגדילו את מספר המנויים של ערוץ, או ישנו את המדדים הללו בכל דרך אחרת;
 
שמירה על זכויות
 
התוכן וההתנהלות שלך
העלאת תוכן
 
אם יש לך ערוץ YouTube, ייתכן שתהיה לך אפשרות להעלות תוכן לשירות. יש לך רשות להשתמש בתוכן כדי לקדם את העסק או את הפעילות האומנותית שלך. אם בחרת להעלות תוכן, אסור לך לשלוח לשירות תוכן שאינו עומד בתנאיההסכם או בדרישות החוק. לדוגמה, התוכן ששלחת לא יכול לכלול קניין רוחני של צד שלישי (כגון חומר המוגן בזכויות יוצרים), אלא אם קיבלת את רשותו של אותו גורם, או שיש לך זכות חוקית לעשות זאת. האחריות המשפטית על התוכן שתשלח לשירות תחול עליך. אנחנו עשויים להשתמש במערכות אוטומטיות שינתחו את התוכן שלך כדי לסייע בזיהוי הפרות וניצול לרעה, כגון ספאם, תוכנות זדוניות ותוכן לא חוקי.
 
זכויות המוענקות על ידך
 
כל זכויות הבעלות על התוכן שלך יישארו בידיך. כלומר, מה ששייך לך נשאר שלך. עם זאת, עליך להעניק זכויות מסוימות ל-YouTube ולמשתמשים אחרים בשירות, כפי שמתואר בהמשך.
 
מתן רישיון למשתמשים אחרים
 
כמו כן, אתה מעניק לכל המשתמשים האחרים בשירות רישיון שאינו בלעדי, ללא תמלוגים ובעל תוקף בכל העולם לגשת לתוכן שלך באמצעות השירות, ולהשתמש בתוכן זה (כולל הזכות לשכפל, להפיץ, לשנות, להציג ולבצע את התוכן) רק כפי שהופעל בשירות.
 
הסרת התוכן שלך
 
למשתמשים יש אפשרות להסיר את התוכן שלהם מהשירות בכל זמן. 
 
הסרת תוכן על ידי YouTube
 

אם יש לנו יסוד סביר להאמין שתוכן כלשהו מפר את תנאי הסכם, או עלול לגרום נזק ל-YouTube, למשתמשים שלנו או לצדדים שלישיים, אנחנו עשויים להסיר חלק מהתוכן הזה או את כולו. 

הנוסח המלא:
כאמור, התנאים החדשים ייכנסו לתוקף ב-10 בדצמבר 2019. אנא קרא בעיון את התנאים המעודכנים. אם ברצונך לקבל עוד פרטים, מידע נוסף מופיע במרכז העזרה שלנו.