שינוי כללים בתחרות לתשתיות הסיבים האופטיים

יום ד', 15 בינואר 2020

משרד התקשורת המגמגם כבר מספר שנים לגבי פרויקיט הסיבים האופטיים החיוני לתקשורת מהירה מפרסם הקלות לחברת IBC האמורה להוביל את הנושא. נימוקי המשרד:

על מנת להגדיל את התחרות באינטרנט, ולעודד פריסת רשתות סיבים מהירות בישראל - משרד התקשורת שוקל לאפשר לחברת IBC לספק שירות ישירות ללקוחות - שירותי תשתית וגישה לאינטרנט, ולספק שירותים נוספים ללקוחות עסקיים.

"משרד התקשורת פועל לקידום פיתוח תשתיות התקשורת בכלל, ובתחום התקשורת הנייחת בפרט, בד בבד עם קידום התחרות. לחברת IBC פוטנציאל רב להגברת התחרות באינטרנט, תוך עידוד שדרוג רשתות האינטרנט לרשתות סיבים אופטיים ולהורדת מחירים לצרכנים. על כן, מפרסם המשרד שימוע בו המשרד ממליץ על הסרת מגבלות החלות כיום על החברה – ואשר אינן חלות על המתחרות הוותיקות. ביניהן: האפשרות לשווק לצרכנים שירותי תשתית לאינטרנט ושירות גישה לאינטרנט ובכלל זה תמיכה טכנית, שירות לקוחות ושירותי גביה. כמו כן, החברה תוכל למכור שירותיה לחברות במגזר העסקי מבלי להסתמך על גורם שלישי במתן השירותים ולא תוגבל עוד ללקוחות עסקיים גדולים.