ירידה בשכר אנשי ההי-טק

יום ה', 8 בנובמבר 2018

תחום ההייטק -אוגוסט 2018 

הגדרת תחום ההייטק כוללת את ענפי השירותיםבתחום ההייטק שמספר משרות השכיר בהם מהווה כשני שליש מכלל משרות השכיר בתחום ואת ענפי התעשייהשמספר משרות השכיר בהם מהווה כשליש מכלל משרות השכיר בתחום.

שכר ממוצע למשרת שכיר (מחירים שוטפים)

בחודש אוגוסט 2018 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 22,189 שקל, לעומת 23,955 שקל בחודש יולי 2018.

משרות שכיר (ממוצע לחודש)

בחודש אוגוסט 2018 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 312.4 אלף (311.9 אלף בחודש יולי 2018). משרות השכיר בתחום ההייטק הוו 8.6% מכלל משרות השכיר במשק.