מרכז טאוב על פערי השכר בישראל

יום ג', 29 במאי 2018

"רמת החיים בישראל עלתה בעשור האחרון בהשוואה למדינות OECD", כך קובע דו"ח מצב המדינה של מרכז טאוב,

הדוח מציין כי ב-6 השנים האחרונות קצב עליית המחירים נמוך יותר מזה של מדינות OECD, בין השאר בגלל צעדים שנקטה הממשלה למלחמה ביוקר המחיה. ואולם המחירים בארץ עדיין גבוהים באופן ניכר ממרבית המדינות האחרות בארגון: 14% יותר מהממוצע ו-40% יותר מארצות הברית, שבה רמת המחירים נמוכה במיוחד.

במרכז טאוב מציינים כי העלייה שחלה ברמת החיים ביחס ל-OECD אינה ניכרת בנתוני התמ"ג  לנפש. התמ"ג לנפש בישראל עולה בקצב של 1.3% לשנה, בעוד שהתמ"ג עולה בקצב של 3.3% לשנה (לעומת 2.5% בממוצע ב-OECD). הסיבה לפער נובע משיעורי הילודה הגבוהים במיוחד בישראל. זאת, למרות עלייה בתעסוקה שההשפעה החיובית שלה היתה מוגבלת מכיוון שרוב המצטרפים לשוק העבודה הן אוכלוסיות בעלות רמות השכלה וכושר השתכרות נמוכות יחסית. שיפור בהשכלה בקרב אוכלוסיות אלו עשוי להוות מקור חשוב לצמיחה עתידית של המשק. זאת גם הסיבה לכך שיש צמיחה איטית בפריון במסחר ובשירותים, שכאמור נובעת בחלקה דווקא ממגמה חיובית - גידול בתעסוקה, בעיקר מהאוכלוסייה הערבית והחרדית.

"היות שהשכר משקף את הפריון, הפערים ההולכים וגדלים בפריון במגזרים השונים מובילים להבדלים גדולים בין שכרם של עובדים בענפי התעשייה העילית וההיי-טק (8%-10% מכוח העבודה) לשכרם של עובדים בשאר הענפים - פער של פי 2.5 בממוצע לטובת ההייטקיסטים. פער זה ממחיש היטב את היעדר הניידות בין המגזרים, הנובע מפערי מיומנות, הכשרה והשכלה בין העובדים". הנתונים האלו נכונים לשנת 2013.

 37% ממשקי הבית מוציאים יותר מההכנסות שלהם

בצד המנוגד לעובדי ההיי-טק - האוכלוסייה הענייה בישראל - נרשמה אמנם שיעור העוני בישראל במונחי הכנסה כלכלית (ללא השפעת מיסים וקצבאות) נמוך ביחס למדינות אחרות ב- OECD, אך במונחי הכנסה פנויה נותר שיעור העוני בישראל הגבוה ביותר במדינות ה-OECD. במכון טאוב מציינים כי בשנה האחרונה הוא ירד ב-0.5%-1%, במקביל לעלייה בשיעורי התעסוקה וירידה של שיעור האבטלה לנתון הנמוך בכל הזמנים. "אפשר לשער ששיעורי העוני ימשיכו להצטמצם עוד מעט בעתיד הקרוב, לאור העלייה המתוכננת בקצבאות הנכות והזקנה. אולם אתגר צמצום העוני במידה משמעותית נותר בעינו, והתמודדות מוצלחת עימו תלויה במידה רבה בשיפור רמות ההשכלה בקרב גברים חרדים ובאוכלוסייה הערבית", מציינים במכון טאוב.