לטענת "סלקום", מדובר במבצע פוגעני ובמהלך אנטי תחרותי שפוגע בענף כולו. לכן, דורשת החברה ממשרד התקשורת להפעיל את סמכותו ולעצור הורדת המחירים. ועד העובדים ב"סלקום" הזהיר כי מחירים כל כך נמוכים עלולים לרסק את החברות, והצרכנים ייפגעו ממצב זה.