סרגון נטוורקס מדווחת על תוצאות כספיות כולל מכירות להודו

יום ד', 16 באוגוסט 2017

 

סרגון נטוורקס (נאסד"ק CRNTותל אביב), מומחית בשוק רשתות תמסורת אלחוטית (Wireless Backhaul), פרסמה  את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני אשר הסתיים ב-30 ביוני 2017.

דגשים לתוצאות הרבעון השני של 2017

הכנסות – 93.3 מיליון דולר, גידול של 33.3% בהשוואה לרבעון השני של 2016 וגידול של 22.8% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017.

שיעור הרווח הגולמי – 31.3% בהשוואה ל-34.7% ברבעון השני של 2016 ו-29.3% ברבעון הראשון של 2017.

רווח תפעולי –8.0 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 4.0 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, ו-2.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017.

רווח (הפסד) נקי – 5.0 מיליון דולר, או 6 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2017. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 0.1 מיליון דולר, או 0 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016. ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-)0.1( מיליון דולר, או )0(סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס non-GAAPשיעור הרווח הגולמי – 31.8%, הרווח התפעולי – 8.8 מיליון דולר ורווח נקי של 6.0 מיליון דולר, או 7 סנט למניה בדילול מלא. להשוואה בין התוצאות על בסיס GAAP ו- AAPnon-G