בקשות למענק מו"פ בתחום טכנולוגיות אקלים

יום א', 19 בספטמבר 2021

תאריך אחרון להגשה 13/10/2021

ב-2015 הסכם פריז נחתם על ידי 196 מדינות וקבע יעד להגביל את התחממות הגלובלית למשמעותית פחות מ-2 מעלות ובשאיפה פחות מ-1.5 מעלות יחסית לרמות טרום תעשייתיות (1850-1900). המדינות התחייבו להפחית את גזי החממה כדי להשיג את היעד.

הדוח החדש מטעם האו"ם (ה-IPCC) נכון לשנת 2021 מזהיר שההתחממות כבר הגיעה לרף של ~ 1.1 מעלות ומדגיש שללא הפחתה מידית והמונית של פליטת גזי חממה, לא יושג היעד ומתאר את ההשלכות המרובות, כולל בצורות, עלייה בגובה הים, שיטפונות, המסת קרחונים, הצטמקות שטחים לחקלאות, פגיעה באקוסיסטם של אוקיינוסים. לפי הדוח, ישראל תתחמם אפיולו מעל הממוצע בעולם עם כ-2.5 מעלות בתרחיש של 2 מעלות בשאר העולם.

רשות החדשנות יוצאת בקול קורא להגשת בקשות לתמיכה בטכנולוגיות שפותחו באקדמיה בישראל בתחום הקיימות. הבקשות צריכות לתת פתרונות טכנולוגיים לאתגרים בארץ ובעולם העוסקים באקלים, תוך התמקדות בטכנולוגיות להפחתת פליטת גזי חממה.

גובה המענק

תקציב קול קורא זה עומד על 8 מיליון שקל.
ניתן להגיש בקשה לקול קורא זה באמצעות שני המסלולים הבאים (כאשר המענק שינתן בכל אחד מהם הוא בגובה שונה):

 • מסלול הכוונת ידע - מענק בשיעור של 85%-90% מהוצאות המו"פ שיאושרו.
 • מסחור ידע – מענק בשיעור של 66% מהוצאות המו"פ שיאושרו.

תחומים מועדפים

סוגי טכנולוגיות שיקבלו עדיפות:

 • אנרגיה מתחדשת (renewable energy)
 • אגירת אנרגיה (energy storage)
 • טכנולוגיות מימן (hydrogen technologies)
 • יעילות אנרגטית (energy efficiency)
 • טכנולוגיות הפחתת פסולת (waste reduction technologies)
 • תחבורה חכמה - דלת פליטות (low emissions transport)
 • לכידת פחמן/הפחתת פחמן (carbon capture/removal)
 • חקלאות מדייקת (precision agriculture)
 • כימיקלים ידידותיים לסביבה לטיפול חקלאי (eco-friendly chemicals).
 • בנייה ירוקה (green construction)
 • מחזור (recycling/circularity)
 • מיטיגציה והתאמות לשינוי האקלים (mitigation and adaptation)

* ניתן להגיש בקשה גם לטכנולוגיות שלא נמצאות במיקוד לעיל

קריטריונים להערכת בקשה

קריטריונים להערכת בקשה במסלול הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה

 • תינתן עדיפות לפרויקטים שיכללו מומחים טכנולוגיים בעלי ניסיון עסקי.
 • תינתן עדיפות לפרויקטים שישתמשו במעבדת התכנות מכלילה.

קריטריונים להערכת בקשה במסלול מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

 • תינתן עדיפות לפרויקטים שיש בהם שיתוף פעולה והעברת ידע ממוסד/ות מחקר לתאגיד תעשייתי. במהלך הפרויקט יבוצעו חזרה ותיקוף של תוצאות המחקר שהושגו במוסד המחקר והתאמת הידע לצרכי התאגיד התעשייתי.
 • על הטכנולוגיה להיות בשלה מספיק כדי שיהיה ניתן להעבירה לתאגיד תעשייתי.
 • הפרויקט צריך להיות בעל חדשנות טכנולוגית גבוהה.

אופן הגשת הבקשה 

הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים במפורט לפי המסלול שאליו בחרתם לגשת:

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 13/10/2021 בשעה 12:00 בצהריים.