הממשלה אישרה את התוכנית הרב-שנתית לצמצום זיהום האוויר

יום ה', 17 במרץ 2022

ממשלת ישראל אישרה  תוכנית לאומית רב-שנתית לצמצום זיהום האוויר בישראל ולהפחתת פליטות גזי חממה שגיבש והגיש המשרד להגנת הסביבה.

התוכנית משקפת צעדים חדשים, וכן צעדים שנקבעו במספר החלטות ממשלה בשנה האחרונה: החלטה לקביעת יעדים להפחתת גזי חממה; החלטה להתייעלות אנרגטית והפחתת גזי חממה; והחלטה לקידום תחבורה נקייה.

על-פי הערכה ראשונית, סך התועלות הנובעות מהתוכנית הוא כ-4.2 מיליארד שקל מהפחתת מזהמי אוויר מקומיים, וכ–12.8 מיליארד שקל מהפחתת גזי חממה בשנת 2030.

סך תקציב התוכנית הוא 615 מיליון שקל, ואמצעי ההפחתה המרכזיים הם בתחומים הבאים:

 

•             חשמל: מדיניות הפסקת שימוש בפחם עד 2025, העמקת השימוש באנרגיות מתחדשות.

•             תעשייה ועסקים: מענקים להתייעלות בהיקף של 350 מיליון שקל.

•             תחבורה: קידום תחבורה נקייה ודלת פחמן, הפחתת פליטות מכלי ציוד מכני והנדסי.

•             חקלאות: צמצום שריפת פסולת חקלאית ותוכנית להפחתת פליטות גזי חממה.

•             פסולת: מניעת שריפת פסולת בשטחים פתוחים והקמת מתקני תשתית לטיפול בפסולת.

•             בקרה וידע: הרחבת מערך ניטור ודיגום האוויר, פרויקטים של חלוץ וטכנולוגיות חדשות.

בהחלטת הממשלה הנוכחית נקבעו יעדים כמותיים להפחתת הפליטות של מזהמי אוויר וגזי חממה מתעשייה, ייצור חשמל, תחבורה, חקלאות ופסולת עד שנת 2030, וכן קידום המידע הסביבתי והבריאותי על מזהמי אוויר וקידום טכנולוגית בתחום הסביבה והאקלים.

היעדים העוסקים בהפחתת פליטות מזהמי אוויר, נקבעו ביחס לכמות הפליטות החזויה בשגרה בשנת 2030. שיעורי ההפחתות הם 48% לגופרית דו חמצנית; 18% לתחמוצות חנקן; 12% לחלקיקים נשימים עדינים (PM 2.5); 9% לחלקיקים נשימים (PM 10); 8% לתרכובות אורגניות נדיפות ו-32% לבנזן.