הקלה נוספת לעידוד התקנת מערכת סולארית בבניינים

יום ב', 6 ביולי 2020
 
נראה כי הממשלה, סוף סוף, עושה צעדים מעשיים לקידום נושא אנרגיה סולארית בבתים.
לאחר הודעה רשמית כי התקנת קולטים על מרפסות/פרגולות לא תחייב קבלת רישיון בניה וכן כי יהיו הקלות בכל התחום של טיפול בירוקרטי בנושא זה, כמו גם הצעת שינוי בתשלומי המס למתקנים סולאריים, באה עתה יוזמה חשובה של שר המשפטים.
 
השר  אבי ניסנקורן מקדם תזכיר חוק לפיו דיירי בניין שרוצים להתקין מערכת סולארית יוכלו להסתפק בהסכמה של שני שלישים מהדיירים ולא של כולם כפי שמחייב כיום החוק. עם זאת, רק בעלי הדירות שהחליטו על ההתקנה יישאו בעלות הקמתה. תשלומי ההקמה והאחזקה יהיו באופן יחסי לגודל הדירה. אלא אם הוחלט אחרת.
 
כיום החוק כיום מחייב הסכמה של כל בעלי הדירות לביצוע פעולות ברכוש המשותף.
החוק שנולד במסגרת מאמצי הממשלה לעודד ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, מציב שורה של תנאים שבהם הדיירים צריכים לעמוד לפני שיוכלו לאשר התקנה של המערכת. ראשית יצטרכו להוכיח כי היא עומדת בכל התנאים הקבועים בחוק לקבלת היתר; שנית יש צורך להוכיח כי התקנת המערכת אינה פוגעת באפשרות לקדם תוכנית לחיזוק הבניין מפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38; כמו כן הדיירים מתבקשים להציג חוות דעת של שמאי מקרקעין או כלכלן המוכיחה כי המערכת תיצור החזרת השקעה ותשואה עודפת בשקלול עלויות ההקמה, ההפעלה והתחזוקה.
 
לפי הצעת החוק יתאפשר לדיירים שמתנגדים להקמת המערכת לפנות למפקח על הבתים המשותפים, אם חלה לטענתם פגיעה מהותית בזכויותיהם. כמו כן, לאחר ההתקנה יכול דייר לפנות למפקח ולבקש להסיר את המערכת אם לטענתו חלות נסיבות המצדיקות זאת, למשל סיכון בטיחותי או העדר כדאיות כלכלית. למפקח על הבתים המשותפים הסמכות להורות על הסרת המערכת אם השתכנע כי הטיעונים האלה מוצדקים.