סלקום בצרות המניה יורדת המנכל אופטימי

יום ד', 6 במאי 2020
חברת התקשורת סלקום הודיעה  כי דירקטוריון החברה החליט  על גיוס חוב פוטנציאלי בסכום של 200 מיליון שקל. מדובר במהלך שתוכנן מראש בתוכניות העבודה של סלקום, אך בחברה התלבטו עד הרגע האחרון אם לבצעו לאור משבר הקורונה והקיפאון היחסי בשוק הגיוסים מאז פרוץ המשבר.
 
על רקע קשיי החברה נמסר כי המנכ"ל אבי גבאי מוותר על מחצית שכרו מסלקום.
החברה חושפת בהתאם לחוק תוצאות ראשוניות של דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2020. על פי התוצאות, סלקום רשמה הפסד של 42-46 מיליון שקל, אולם 37 מיליון שקל מתוכו הוא הפסד "על הנייר", כתוצאה מהפסד שרשם תיק המניות של החברה. על פי החברה, מאז סיום הרבעון הראשון, תיקן שוק ההון חלק משמעותי מההפסדים שרשם ברבעון הראשון, וגם תיק המניות של סלקום רשם תיקון משמעותי.
 
עוד על פי התוצאות, סך ההכנסות של סלקום ברבעון הראשון עמד על בין 885-900 מיליון שקל, מעט פחות מכפי שהיה ברבעון המקביל אשתקד, אז עמדו ההכנסות על 928 מיליון שקל. הרווח התפעולי צמח מ-9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד לכ-15-20 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה. תזרים המזומנים השתפר גם הוא ועמד על בין 54-58 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה לעומת 46 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. לפי ה-EBITDA (כללי ניהול והצגת מאזן  בינלאומיים)הסתכמה ב-235-245 מיליון שקל, לעומת 224 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
חברת הדירוג מעלות העניקה דירוג של iAl להנפקה הקרובה. בסלקום מציינים כי החברה צופה ששרותי סלקום חו"ל ימשיכו להיות מושפעים באופן מהותי לרעה מהמגפה במהלך 2020 וכי מכירות ציוד הקצה שלה ימשיכו להיות מושפעים באופן מהותי לרעה ברבעון השני של השנה.
המאזן מראה כי את 2019 סיימה החברה עם הפסד של 107 מיליון שקל. החוב ברוטו של סלקום עמד  על 3.3 מיליארד שקל, במקביל ליתרת מזומנים ושווי מזומנים של 1.4 מיליארד שקל, כך שהחוב נטו הסתכם ב-1.9 מיליארד שקל.
 
כלומר, לחברה יש מספיק מזומנים לכסות את החוב עד 2022. בסוף 2018 החוב נטו עמד על 2.2 מיליארד שקל וברבעון השלישי של 2019 על 2.23 מיליארד שקל. בדצמבר 2019 רשמה החברה הצלחה בהנפקת מניות וגייסה כ-300 מיליון שקל.
 
מנכ"ל סלקום אבי גבאי נשמע אופטימי:  "למרות משבר הקורונה, אנו ממשיכים בתוכנית העבודה שלנו, מהלך גיוס החוב הינו רובד נוסף מתוכנית זו והוא מצטרף למהלכים אסטרטגיים שביצענו מאז תחילת השנה, בהם מזכר הבנות מחייב לרכישת גולן טלקום וההסכם עם נציגות העובדים. שורת מהלכים אלה ואחרים שנבצע בהמשך נועדו להשיב את סלקום לרווחיות ולחזק את מעמדה כקבוצת התקשורת המובילה בישראל".