שיתוף פעולה במו"פ ופיילוטים בין חברות מישראל וסינגפור

יום ה', 24 ביוני 2021

תאריך אחרון להגשה 02/08/2021

לקרן SIIRD קיימים שלושה מענקי פרוייקט:
 1. מענק פרוייקט לכל הסקטורים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח
 •  Full Scale R&D – מימון עד מיליון דולר אמריקאי לפרויקט, או מימון בין 40% ל-50% מהוצאות המו"פ המאושרות (הנמוך מבינהם), לפרויקט משותף שנמשך בין שנה לשנתיים עד יציאה לשוק, עבור פיתוח מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור. מיועד לתקציבים משותפים שעולים על 400 אלף דולר אמריקאי.
 • בדיקת היתכנות – עבור פרויקט שמטרתו בחינת היתכנות של מוצר או טכנולוגיה חדשים לשוק. מימון עד 30 אלף דולר או מימון של 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות (הנמוך מבינהם), לפרויקט משותף.
   
 1. מענק פרוייקט לכל הסקטורים לשיתוף פעולה בפיילוטים, לשלבי מוצר TRL 6-8

Pilot Project  – מיועד לשלבי מוצר מתקדמים שכוללים הרצת המוצר באתרי הרצה. מימון עד 1 מיליון דולר אמריקאי לפרויקט, או מימון של 50% מהוצאות המו"פ המאושרות (הנמוך מביניהם) לפרויקט משותף של עד שנה של פיתוח ופיילוט של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור.
 

 1. מענק פרוייקט לתחומי האגריטק, פודטק, ובריאות לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח

Full Scale R&D – מיועד לשותפויות מתחומי האגריטק, פודטק או הבריאות. בתוכנית זו המימון עד 1.5 מיליון דולר אמריקאי לפרויקט, או מימון בין 50% ל- 60% מהוצאות המו"פ המאושרות (הנמוך מביניהם) לפרויקט משותף של בין שנה עד שנתיים של פיתוח של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור.
בדיקת היתכנות – עבור פרויקט מתחום האגריטק, פודטק או הבריאות, שמטרתו בחינת היתכנות של מוצר או טכנולוגיה חדשים לשוק. מימון עד 50 אלף דולר או מימון של 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות (הנמוך מביניהם), לפרויקט משותף.

 

*בקרן סינגפור תשלומי המענקים לחברות מסינגפור ולחברות ישראליות יהיו במטבע המקומי דהיינו דולר סינגפורי ושקלים ישראליים בהתאמה. ניתן לגשת לאתר הקרן למידע נוסף על תנאי התכניות בקרן סינגפור.

תנאי סף

 • הבקשה המשותפת צריכה להיות מוגשת יחד על ידי חברה הרשומה בסינגפור וחברה הרשומה בישראל.
 • חברה לא יכולה להחזיק יותר מ 20% מהמניות בחברה השותפה.
 • על הפרויקט המשותף להיעשות בסינגפור ובישראל.
 • לפחות 30% מעבודות המו"פ בפועל חייבות להיעשות גם בסינגפור וגם בישראל.
 • הטכנולוגיה והמוצר שפותחו חייבים להיות בעלי פוטנציאל למסחור.
 • על החברות להיות בעלות יכולת לממן את החלק המשלים של תקציב הפרויקט שלהן לאחר מענק.
   

קריטריונים להערכת בקשה

 • יכולות טכניות לביצוע הפרויקט
 • יכולות פיננסיות
 • יכולות מסחור המוצר ושיווקו
 • סינרגיה בין השותפים
 • יכולות משלימות בין השותפים
 • מידת החדשנות הטכנולוגית או הפונקציונלית
 • פוטנציאל להצלחה מסחרית

 

תהליך הגשת הבקשה

הגשת הבקשה בקרן היא עד תאריך 2.8.2021 בשעה 12:00 שעון ישראל.

 1. סיכום פרטי הפרויקט המשותף עם השותף - לאחר שהשותפים יסכמו ביניהם על שיתוף הפעולה, מומלץ ליצור קשר עם מנהלי SIIRD בסינגפור ובישראל כדי להתייעץ ולספר על הפרויקט המוצע ועל השותף.
  ממליצים ששתי החברות יכינו במשותף תקציר מנהלים ויגישו ל- SIIRD לדוא"ל:  APAC@innovationisrael.org.il
  פורמט מוצע לתקציר המנהלים ניתן להוריד מכאן: 

*הגשת תקציר המנהלים הינה בכדי לקבל פידבק והערות לפני הגשת הבקשה המלאה והינה אופציונלית, ועל כן ניתן להשתמש בכל פורמט אחר של תקציר מנהלים. זמן מינימלי המומלץ להגשת תקציר המנהלים הוא עד שלושה שבועות לפני סגירת הקול הקורא.

 1. מילוי טפסים  – שתי החברות (החברה הישראלית והחברה הסינגפורית) יגישו בקשה בהתאם לפרוייקט שאותו הן בחרו. בהתאם לבחירה בפרוייקט ספציפי יש להוריד את טפסי ההגשה הרלוונטיים מאתר קרן SIIRD (נא להתייחס לאופציות הבאות בלבד):
 • תכניות מימון לכל הסקטורים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח / תוכנית מימון לתחומי האגריטק, פודטק, ובריאות לשיתוף פעולה במו"פ  > יש להוריד את טפסי Full scale R&D & comorsialization project grants
 • תוכנית מימון לכל הסקטורים לשיתוף פעולה בפיילוטים, לשלבי מוצר TRL 6-8 > יש להוריד את טפסי Pilot project grant
 1. הגשת בקשה - את הטפסים יש לשלוח למנהלת קרן סינגפור בישראל, עדי מלר: APAC@innovationisrael.org.il ולהגיש אותם באזור האישי של אתר רשות החדשנות.