מיקום ישראל במדד העישון

יום ו', 5 ביולי 2019
The Spectator Index
 
האם ישראל נחנקת מעשן סיגריות?
לפי נתוני הבנק העולמי - המצב לא נורא.
ראה טבלה 
Smoking rates for men.
 
Indonesia: 76%
Russia: 58%
Egypt: 50%
China: 48%
Bangladesh: 45%
Malaysia: 42%
Turkey: 41%
South Korea: 41%
Pakistan: 37%
France: 36%
Israel: 35%
Japan: 34%
Germany: 33%
 
(World Bank)
 
Longer list: https://www.instagram.com/p/BzVX0ipAAQ1/