תוצאות עגומות של קבוצת בזק במאזן שנת 2019:

יום ה', 19 במרץ 2020

קבוצת בזק רושמת תוצאות של הפסד בסיכום שנת 2019:

 

·          ההכנסות הסתכמו בכ-8.93 מיליארד שקל

 

·          ההפסד הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ-1.09 מיליארד שקל

 

·          הרווח הנקי המתואם* הסתכם בכ-950 מיליון שקל

 

·          ה-EBITDA  הסתכם בכ-2.90 מיליארד שקל

 

·          ה- EBITDA המתואם** הסתכם בכ-3.73 מיליארד שקל

 

·          התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-2.92 מיליארד שקל

 

·          ההשקעות הסתכמו בכ-1.55 מיליארד שקל

 

·          התזרים החופשי הסתכם בכ-1.37 מיליארד שקל

 

* רווח נקי מתואם - בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו, הפסדים חד פעמיים מירידת ערך ומחיקת נכס מס בגין הפסדי yes

 

**EBITDA מתואם - בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו והפסדים חד פעמיים מירידת ערך

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה מלאה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

שלמה רודב, יו"ר בזק, "אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאתגרת מאין כמוה עבור מדינת ישראל, כאשר, בין היתר, התושבים והעסקים מסתמכים ותלויים באופן כמעט מוחלט בתשתיות ושירותי התקשורת הניתנים להם. כל החברות בקבוצת בזק ממוקדות מאז ומעולם במתן שירות איכותי ואמין, ובעיתוי הזה היתרונות שלנו בתשתיות ובשירותים ובמחויבות שאנו מעניקים ללקוחות שלנו בולט במיוחד. אנו נעמוד לצד התושבים והעסקים העוברים תקופה לא פשוטה".

עוד אמר רודב, "ב-2019 כל החברות בקבוצת בזק פעלו בהתאמת מבנה הפעילות לשינויים המתרחשים בשוק התקשורת הישראלי. ביצענו מהלכי התייעלות שהביאו לירידה של 3% בהוצאות השכר בקבוצה ושל 3.4% בהוצאות ההפעלה. במהלך 2019 נחתמו הסכמים בשלוש החברות הבנות, המאפשרים להן להתייעל במעל 1,000 עובדים בשנתיים הקרובות ואנו מתקדמים עם תהליכי הסינרגיה ושיתופי הפעולה בין החברות הבנות, על מנת למצות את הפוטנציאל העסקי הקיים בהן".

תקשורת תאגידית בזק

קבצים מצורפים8:53 ‎(לפני שעה)‎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2019:

 

·          ההכנסות הסתכמו בכ-8.93 מיליארד שקל

·          ההפסד הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ-1.09 מיליארד שקל

·          הרווח הנקי המתואם* הסתכם בכ-950 מיליון שקל

·          ה-EBITDA  הסתכם בכ-2.90 מיליארד שקל

·          ה- EBITDA המתואם** הסתכם בכ-3.73 מיליארד שקל

·          התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-2.92 מיליארד שקל

·          ההשקעות הסתכמו בכ-1.55 מיליארד שקל

·          התזרים החופשי הסתכם בכ-1.37 מיליארד שקל

* רווח נקי מתואם - בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו, הפסדים חד פעמיים מירידת ערך ומחיקת נכס מס בגין הפסדי yes

**EBITDA מתואם - בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו והפסדים חד פעמיים מירידת ערך

 

תל אביב, 17 במרץ 2020 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה מלאה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

 

שלמה רודב, יו"ר בזק, "אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאתגרת מאין כמוה עבור מדינת ישראל, כאשר, בין היתר, התושבים והעסקים מסתמכים ותלויים באופן כמעט מוחלט בתשתיות ושירותי התקשורת הניתנים להם. כל החברות בקבוצת בזק ממוקדות מאז ומעולם במתן שירות איכותי ואמין, ובעיתוי הזה היתרונות שלנו בתשתיות ובשירותים ובמחויבות שאנו מעניקים ללקוחות שלנו בולט במיוחד. אנו נעמוד לצד התושבים והעסקים העוברים תקופה לא פשוטה".

 

עוד אמר רודב, "ב-2019 כל החברות בקבוצת בזק פעלו בהתאמת מבנה הפעילות לשינויים המתרחשים בשוק התקשורת הישראלי. ביצענו מהלכי התייעלות שהביאו לירידה של 3% בהוצאות השכר בקבוצה ושל 3.4% בהוצאות ההפעלה. במהלך 2019 נחתמו הסכמים בשלוש החברות הבנות, המאפשרים להן להתייעל במעל 1,000 עובדים בשנתיים הקרובות ואנו מתקדמים עם תהליכי הסינרגיה ושיתופי הפעולה בין החברות הבנות, על מנת למצות את הפוטנציאל העסקי הקיים בהן".