סיוע לפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

יום ה', 18 באוקטובר 2018

הרשות הממשלתית לחדשנות שבמסגרת משרד הכלכלה והתעשיה פרסמה קול קורא 2018 להגשת בקשות סיוע לפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

סוכנות החלל הישראלית ורשות החדשנות פועלים יחדיו בכדי לקדם מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל באמצעות מסלול ההטבה מס' 24 "עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל?".

תיאור הקול הקורא 

מטרות המסלול

• עידוד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים בתחומי החלל השונים.
• חיזוק הידע ויכולת הפיתוח הטכנולוגי של התעשייה הישראלית בתחום החלל.
• צמצום פערי ידע מול השוק העולמי ושיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית בתחומים אלו, על אף האתגרים המובנים הקיימים בתחום - הסיכון הטכנולוגי המשמעותי ועלויות הפיתוח הגבוהות, כמויות הייצור המוגבלות ויוקר המערכות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל מענקים של עד 85% מכלל התקציב המבוקש לפרויקט.
לצורך כך המשרד מפרסם בזה קול קורא לשנת 2018, לקבלת בקשות למימון פיתוח מוצרים בתחום החלל.
 

המועד האחרון להגשה:

27.12.18 עד השעה  14:00 (הוועדה צפויה להתכנס באמצע חודש מרץ 2019).