דרושים שוטרי תנועה בחלל

יום ד', 30 באוקטובר 2019

על רקע  הצפת החלל בלוויינים מסוגים שונים 

מציעים  מדענים ופוליטיקאים לקבוע  אמנה בינלאומית 

להסדרת התנועה שמחוץ לכדור הארץ