המשק היצרני עמוק בהתכווצות

יום ד', 22 באפריל 2020

מדד מנהלי הרכש בישראל נמצא כבר בסיכום פברואר וכן במרץ בהתכווצות לאחר ירידה דרסטית ומשמעותית בערך הנמדד וזאת באופן ברור בעקבות נגיף הקורונה והשפעותיו על המשק היצרני והמשק הכלכלי בכלל. הערך שנמדד החודש עומד על 34.6% לעומת ערך של 45.3% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 10.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. קו המגמה מעיד כי גם בחודשים הקרובים צפוי המדד להימצא בהתכווצות. החודש כל המרכיבים של המדד נמצאים בהתכווצות בעוד רכיב המחירים נמצא החודש בהתייקרות. 

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מרץ 2020  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

מרץ

מדד

חודש

פברואר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

34.6

45.3

10.7-

התכווצות

2

קו מגמה

44.3

49.0

4.7-

התכווצות

2

ביקושים מקומיים

31.5

47.8

16.3-

התכווצות

2

ביקושים לייצוא

38.8

46.5

7.7-

התכווצות

4

תפוקות ייצור

34.4

45.2

10.8-

התכווצות

2

תעסוקה

34.4

39.2

4.8-

התכווצות

2

מחירי חומרי גלם

52.5

49.3

3.2

התרחבות

1

מלאי מוצר מוגמר

47.1

41.1

6.0

התכווצות

3

מלאי חומרי גלם

55.4

48.8

6.6

התרחבות

1

כמות הרכישות למלאי

42.4

45.1

2.7-

התכווצות

4

זמני אספקה יבוא

20.7

34.8

14.1-

התכווצות

9

זמני אספקה מקומי

22.2

45.9

 

23.7

התכווצות

3

 

 

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ובנק הפועלים ירד בחודש מרץ ב-10.7 נקודות לרמה של 34.6 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש פברואר 2009. החודש נרשמה ירידה בכל סעיפי המדד למעט רכיבי מחיר ומלאי חומרי גלם שהצביעו על התרחבות.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה במעט בחודש מרץ ב-0.5 נקודות לרמה של 47.6 נקודות, רמה שעדיין מצביעה על התכווצות בפעילות התעשייתית. העלייה נבעה ברובה המכריע משיפור במדד מנהלי הרכש בסין שעלה לרמה של 50.1 נקודות מ-40.3 נקודות בחודש פברואר. מדד מנהלי הרכש העולמי למעט סין הגיע בחודש מרץ לרמה של 46.6 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש מאי 2009.

כלכלני בנק הפועלים: הפגיעה בענפי התעשייה היא פחותה ביחס לענפי השירותים, אך היא עדיין גדולה. אופציית העבודה מהבית פחות רלוונטית בתעשייה למעט היי-טק אולי, ושיעור המגיעים לעבודה בתעשייה גבוה יותר מזה של שאר ענפי המשק. ניכרת שונות גדולה בין המפעלים: אלו שעוסקים בייצור מזון ותרופות לדוגמה, פעילותם כמעט ולא נפגעה. מנגד, חברות שתוצרתן מיועדת ליצוא ניצבות עתה בפני אי-ודאות גדולה.

הכלכלה העולמית צפויה להתכווץ השנה ב-3%, וזה צפוי לפגוע בביקושים למוצרי תעשייה המיועדים לצריכה פרטית ולהשקעות, ובכלל זה גם למוצרי טכנולוגיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
מדד מרץ 2020  PMI INDEX FEBUARY
המשק היצרני עמוק בהתכווצות
 
מדד מנהלי הרכש בישראל נמצא החודש עמוק בהתכווצות לאחר ירידה דרסטית ומשמעותית בערך הנמדד וזאת באופן ברור בעקבות נגיף הקורונה והשפעותיו על המשק היצרני והמשק הכלכלי בכלל. הערך שנמדד החודש עומד על 34.6% לעומת ערך של 45.3% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 10.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. קו המגמה מעיד כי גם בחודשים הקרובים צפוי המדד להימצא בהתכווצות. החודש כל המרכיבים של המדד נמצאים בהתכווצות בעוד רכיב המחירים נמצא החודש בהתייקרות.  
 
להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מרץ 2020  והשוואה לנתוני החודש הקודם:
 
מדד 
חודש 
מרץ מדד 
חודש 
פברואר
שינוי
מגמה מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 34.6 45.3 10.7- התכווצות 2
קו מגמה 44.3 49.0 4.7- התכווצות 2
ביקושים מקומיים 31.5 47.8 16.3- התכווצות 2
ביקושים לייצוא 38.8 46.5 7.7- התכווצות 4
תפוקות ייצור 34.4 45.2 10.8- התכווצות 2
תעסוקה 34.4 39.2 4.8- התכווצות 2
מחירי חומרי גלם 52.5 49.3 3.2 התרחבות 1
מלאי מוצר מוגמר 47.1 41.1 6.0 התכווצות 3
מלאי חומרי גלם 55.4 48.8 6.6 התרחבות 1
כמות הרכישות למלאי 42.4 45.1 2.7- התכווצות 4
זמני אספקה יבוא 20.7 34.8 14.1- התכווצות 9
זמני אספקה מקומי 22.2 45.9
23.7 התכווצות 3
 
מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ובנק הפועלים ירד בחודש מרץ ב-10.7 נקודות לרמה של 34.6 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש פברואר 2009. החודש נרשמה ירידה בכל סעיפי המדד למעט רכיבי מחיר ומלאי חומרי גלם שהצביעו על התרחבות. 
מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה במעט בחודש מרץ ב-0.5 נקודות לרמה של 47.6 נקודות, רמה שעדיין מצביעה על התכווצות בפעילות התעשייתית. העלייה נבעה ברובה המכריע משיפור במדד מנהלי הרכש בסין שעלה לרמה של 50.1 נקודות מ-40.3 נקודות בחודש פברואר. מדד מנהלי הרכש העולמי למעט סין הגיע בחודש מרץ לרמה של 46.6 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש מאי 2009.
כלכלני בנק הפועלים: הפגיעה בענפי התעשייה היא פחותה ביחס לענפי השירותים, אך היא עדיין גדולה. אופציית העבודה מהבית פחות רלוונטית בתעשייה למעט היי-טק אולי, ושיעור המגיעים לעבודה בתעשייה גבוה יותר מזה של שאר ענפי המשק. ניכרת שונות גדולה בין המפעלים: אלו שעוסקים בייצור מזון ותרופות לדוגמה, פעילותם כמעט ולא נפגעה. מנגד, חברות שתוצרתן מיועדת ליצוא ניצבות עתה בפני אי-ודאות גדולה.
הכלכלה העולמית צפויה להתכווץ השנה ב-3%, וזה צפוי לפגוע בביקושים למוצרי תעשייה המיועדים לצריכה פרטית ולהשקעות, ובכלל זה גם למוצרי טכנולוגיה. 
{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI
אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי
אוקטובר
2017 נובמבר
2017 דצמבר
2017 ינואר 
2018 פברואר
2018 מרץ
2018 אפריל
2018 מאי
‏2018
58.7 58.2 59.7 59.1 60.8 59.3 57.3 58.7
יוני
2018 יולי
2018 אוגוסט
2018 ספטמבר
2018 אוקטובר
2018 נובמבר
2018 דצמבר
2018 ינואר
2019
60.2 58.1 61.3 59.8 57.7 59.3 54.1 56.6
פברואר
2019 מרץ
2019 אפריל
2019 מאי ‏2019 יוני
2019 יולי
2019 אוגוסט
2019 ספטמבר
2019
54.2 55.3 52.8 52.1 51.7 51.2 49.1 47.8
אוקטובר
2019 נובמבר
2019 דצמבר
2019 ינואר 
2020 פברואר
2020 מרץ
2020 אפריל
2020 מאי
‏2020
48.3 48.1 47.2 50.9 50.1 49.1
פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM 
ארגון מנהלי הרכש האמריקאי
המשק היצרני האמריקאי עבר להתכווצות
בפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב נצפתה החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב המדד וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. פעילות כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 131 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 49.1% לעומת ערך של 50.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות וכולל רכיב מחירי חומרי הגלם. החודש 10 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים את מגיפת הקורונה והזעזועים בשוק האנרגיה הינם המשפיעים העיקריים על המשק היצרני. 
ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.6% לעומת ערך של 51.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.6% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך החודש עומד על 49.8% לעומת ערך של 49.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 7.6% לעומת החודש הקודם.  החודש 9 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
גם ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.7% לעומת ערך של 50.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.6% לעומת החודש הקודם. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.8% לעומת ערך של 46.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה. 
רכיב המחירים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 37.4% לעומת ערך של 45.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 8.5% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב זה בהתכווצות היא כי קיימת הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית המחירים של מוצרי מיגון רפואי ומוצרי הפלדה. מנגד מציינים את המשך ירידת המחירים במוצרי האלומיניום והגז הטבעי. בנוסף מציינים מחסור בציוד רפואי למיגון ולחיטוי.
 
 
מדד מנהלי הרכש  הבריטי
 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY
2015 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
53.0 54.0 54.4 51.9 52.0 51.4 51.9 51.5 51.5 55.5 52.7 51.9
2016 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
52.9 50.8 51.0 49.2 50.1 52.1 48.2 53.3 55.4 54.3 53.4 56.1
2017 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
55.9 54.6 54.2 57.3 56.7 54.3 55.1 56.9 55.9 56.3 58.2 56.3
2018 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
55.3 55.2 55.1 53.3 54.4 54.4 54.0 52.8 53.8 51.1 53.1 54.2
2019 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
52.8 52.0 55.1 53.1 49.4 48.0 48.0 47.4 48.3 49.6 48.9 47.5
2020 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
50.0 51.7 47.8
 
המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות
בפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב המדד וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות.  החודש נמדד ערך של 47.8% לעומת ערך של 51.7% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.9% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות מלבד רכיב מחירי חומרי הגלם הממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבה העיקרית בשינוי הכיוון והמעבר להתכווצות הינה מגיפת הקורונה והשפעתה על התנהגות האזרחים בכלל המדינות.
ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים ברציפות בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.9%, ירידה דרסטית של 8.3% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה מאז חודש יולי 2012. מנהלי הרכש מציינים כי המעבר להתכווצות נצפתה בכל שלושת הסקטורים: מוצרי הצריכה, מוצרי הביניים ומוצרי ההשקעה.
גם ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים ברציפות בהתרחבות שב רכיב זה ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.9% לעומת ערך של 51.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 8.0% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה בשבע וחצי השנים האחרונות. מנהלי הרכש מציינים כי המעבר להתכווצות נצפתה בכל שלשת הסקטורים כאשר במוצרי הצריכה נצפתה ירידה מינורית לעומת 2 הסקטורים האחרים.
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.0% לעומת ערך של 49.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 6.6% לעומת החודש הקודם. 
רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש היה 51.5%. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להתייקרות הינם התייקרות מחירי חומרי הגלם, עלית מחיר ע"י הספקים ומחסור במלאים שנוצר עקב וירוס הקורונה. 
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 44.2% ברכיב זה, ירידה של 5.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות בכוח האדם נצפתה בכל הסקטורים והיא מיוחסת לירידה בכמות הביקושים ובתפוקות הייצור של הפירמות.     
 
 
 
 
מדד מרץ 2020  PMI INDEX FEBUARY
המשק היצרני עמוק בהתכווצות
 
מדד מנהלי הרכש בישראל נמצא החודש עמוק בהתכווצות לאחר ירידה דרסטית ומשמעותית בערך הנמדד וזאת באופן ברור בעקבות נגיף הקורונה והשפעותיו על המשק היצרני והמשק הכלכלי בכלל. הערך שנמדד החודש עומד על 34.6% לעומת ערך של 45.3% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 10.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. קו המגמה מעיד כי גם בחודשים הקרובים צפוי המדד להימצא בהתכווצות. החודש כל המרכיבים של המדד נמצאים בהתכווצות בעוד רכיב המחירים נמצא החודש בהתייקרות.  
 
להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מרץ 2020  והשוואה לנתוני החודש הקודם:
 
מדד 
חודש 
מרץ מדד 
חודש 
פברואר
שינוי
מגמה מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 34.6 45.3 10.7- התכווצות 2
קו מגמה 44.3 49.0 4.7- התכווצות 2
ביקושים מקומיים 31.5 47.8 16.3- התכווצות 2
ביקושים לייצוא 38.8 46.5 7.7- התכווצות 4
תפוקות ייצור 34.4 45.2 10.8- התכווצות 2
תעסוקה 34.4 39.2 4.8- התכווצות 2
מחירי חומרי גלם 52.5 49.3 3.2 התרחבות 1
מלאי מוצר מוגמר 47.1 41.1 6.0 התכווצות 3
מלאי חומרי גלם 55.4 48.8 6.6 התרחבות 1
כמות הרכישות למלאי 42.4 45.1 2.7- התכווצות 4
זמני אספקה יבוא 20.7 34.8 14.1- התכווצות 9
זמני אספקה מקומי 22.2 45.9
23.7 התכווצות 3
 
מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ובנק הפועלים ירד בחודש מרץ ב-10.7 נקודות לרמה של 34.6 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש פברואר 2009. החודש נרשמה ירידה בכל סעיפי המדד למעט רכיבי מחיר ומלאי חומרי גלם שהצביעו על התרחבות. 
מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה במעט בחודש מרץ ב-0.5 נקודות לרמה של 47.6 נקודות, רמה שעדיין מצביעה על התכווצות בפעילות התעשייתית. העלייה נבעה ברובה המכריע משיפור במדד מנהלי הרכש בסין שעלה לרמה של 50.1 נקודות מ-40.3 נקודות בחודש פברואר. מדד מנהלי הרכש העולמי למעט סין הגיע בחודש מרץ לרמה של 46.6 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש מאי 2009.
כלכלני בנק הפועלים: הפגיעה בענפי התעשייה היא פחותה ביחס לענפי השירותים, אך היא עדיין גדולה. אופציית העבודה מהבית פחות רלוונטית בתעשייה למעט היי-טק אולי, ושיעור המגיעים לעבודה בתעשייה גבוה יותר מזה של שאר ענפי המשק. ניכרת שונות גדולה בין המפעלים: אלו שעוסקים בייצור מזון ותרופות לדוגמה, פעילותם כמעט ולא נפגעה. מנגד, חברות שתוצרתן מיועדת ליצוא ניצבות עתה בפני אי-ודאות גדולה.
הכלכלה העולמית צפויה להתכווץ השנה ב-3%, וזה צפוי לפגוע בביקושים למוצרי תעשייה המיועדים לצריכה פרטית ולהשקעות, ובכלל זה גם למוצרי טכנולוגיה. 
{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI
אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי
אוקטובר
2017 נובמבר
2017 דצמבר
2017 ינואר 
2018 פברואר
2018 מרץ
2018 אפריל
2018 מאי
‏2018
58.7 58.2 59.7 59.1 60.8 59.3 57.3 58.7
יוני
2018 יולי
2018 אוגוסט
2018 ספטמבר
2018 אוקטובר
2018 נובמבר
2018 דצמבר
2018 ינואר
2019
60.2 58.1 61.3 59.8 57.7 59.3 54.1 56.6
פברואר
2019 מרץ
2019 אפריל
2019 מאי ‏2019 יוני
2019 יולי
2019 אוגוסט
2019 ספטמבר
2019
54.2 55.3 52.8 52.1 51.7 51.2 49.1 47.8
אוקטובר
2019 נובמבר
2019 דצמבר
2019 ינואר 
2020 פברואר
2020 מרץ
2020 אפריל
2020 מאי
‏2020
48.3 48.1 47.2 50.9 50.1 49.1
פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM 
ארגון מנהלי הרכש האמריקאי
המשק היצרני האמריקאי עבר להתכווצות
בפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב נצפתה החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב המדד וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. פעילות כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 131 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 49.1% לעומת ערך של 50.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות וכולל רכיב מחירי חומרי הגלם. החודש 10 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים את מגיפת הקורונה והזעזועים בשוק האנרגיה הינם המשפיעים העיקריים על המשק היצרני. 
ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.6% לעומת ערך של 51.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.6% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך החודש עומד על 49.8% לעומת ערך של 49.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 7.6% לעומת החודש הקודם.  החודש 9 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
גם ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.7% לעומת ערך של 50.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.6% לעומת החודש הקודם. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.8% לעומת ערך של 46.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה. 
רכיב המחירים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 37.4% לעומת ערך של 45.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 8.5% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב זה בהתכווצות היא כי קיימת הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית המחירים של מוצרי מיגון רפואי ומוצרי הפלדה. מנגד מציינים את המשך ירידת המחירים במוצרי האלומיניום והגז הטבעי. בנוסף מציינים מחסור בציוד רפואי למיגון ולחיטוי.
 
 
מדד מנהלי הרכש  הבריטי
 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY
2015 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
53.0 54.0 54.4 51.9 52.0 51.4 51.9 51.5 51.5 55.5 52.7 51.9
2016 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
52.9 50.8 51.0 49.2 50.1 52.1 48.2 53.3 55.4 54.3 53.4 56.1
2017 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
55.9 54.6 54.2 57.3 56.7 54.3 55.1 56.9 55.9 56.3 58.2 56.3
2018 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
55.3 55.2 55.1 53.3 54.4 54.4 54.0 52.8 53.8 51.1 53.1 54.2
2019 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
52.8 52.0 55.1 53.1 49.4 48.0 48.0 47.4 48.3 49.6 48.9 47.5
2020 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
50.0 51.7 47.8
 
המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות
בפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב המדד וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות.  החודש נמדד ערך של 47.8% לעומת ערך של 51.7% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.9% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות מלבד רכיב מחירי חומרי הגלם הממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבה העיקרית בשינוי הכיוון והמעבר להתכווצות הינה מגיפת הקורונה והשפעתה על התנהגות האזרחים בכלל המדינות.
ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים ברציפות בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.9%, ירידה דרסטית של 8.3% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה מאז חודש יולי 2012. מנהלי הרכש מציינים כי המעבר להתכווצות נצפתה בכל שלושת הסקטורים: מוצרי הצריכה, מוצרי הביניים ומוצרי ההשקעה.
גם ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים ברציפות בהתרחבות שב רכיב זה ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.9% לעומת ערך של 51.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 8.0% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה בשבע וחצי השנים האחרונות. מנהלי הרכש מציינים כי המעבר להתכווצות נצפתה בכל שלשת הסקטורים כאשר במוצרי הצריכה נצפתה ירידה מינורית לעומת 2 הסקטורים האחרים.
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.0% לעומת ערך של 49.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 6.6% לעומת החודש הקודם. 
רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש היה 51.5%. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להתייקרות הינם התייקרות מחירי חומרי הגלם, עלית מחיר ע"י הספקים ומחסור במלאים שנוצר עקב וירוס הקורונה. 
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 44.2% ברכיב זה, ירידה של 5.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות בכוח האדם נצפתה בכל הסקטורים והיא מיוחסת לירידה בכמות הביקושים ובתפוקות הייצור של הפירמות.