ארצות הברית - בין התכווצות להתרחבות בפעילות התעשייתית

יום א', 19 בינואר 2020

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד בחודש דצמבר ב-0.2 נקודות לרמה של 50.1 נקודות. רמת המדד קרובה לגבול המפריד בין התכווצות להתרחבות בפעילות התעשייתית.

בארה"ב מתפרסמים שני מדדי מנהלי רכש והם מצביעים עתה על מגמות הפוכות – זה שמשתקלל במדד הגלובלי מצביע על התרחבות והשני (ISM) מראה התכווצות בפעילות.

מדדי מנהלי הרכש באירופה הצביעו על התכווצות חדה בפעילות התעשייתית בדצמבר - בגוש האירו, המדד שב לרדת והגיע לרמה של 46.3 נקודות והוא מצביע מזה אחד-עשר חודשים על התכווצות בפעילות. בגרמניה ירד המדד לרמה של 43.7 נקודות – והשלים שנה של מדד הנמוך מ-50 נקודות. גם בבריטניה נרשמה ירידה במדד לרמה של 47.5 נקודות – זהו החודש השמיני ברציפות שהמדד מתחת לרמת ה-50 נקודות. בסין המדד ירד לרמה של 51.5 נקודות.

על אף חתימת השלב הראשון בהסכם הסחר בין ארה"ב לבין סין, ענף התעשייה בעולם נותר פגיע, והחולשה ניכרת גם ביצוא התעשייתי של ישראל – נתוני המגמה מצביעים על ירידה של 6.9% בשלושת החודשים האחרונים במונחים שנתיים, זאת בהמשך לירידה של 10.6% בחודשים יולי-ספטמבר 2019. ירידה נרשמה גם ביבוא חומרי גלם.

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות.

לעומת זאת, כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 128 ברציפות להימצא במגמת התרחבות.

בסקטור היצור, החודש נמדד ערך של 47.2% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.9% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות בעוד שרכיב המחירים עבר החודש להתרחבות. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.3% לעומת ערך של 47.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.6% לעומת החודש הקודם. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות וגם החודש נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.8% לעומת ערך של 47.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.4% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 2 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות וגם ברכיב זה נצפתה התעצמות בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.2% לעומת ערך של 49.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.9% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.1% לעומת ערך של 46.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב המחירים חל החודש שינוי כיוון ולאחר שישה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.7% לעומת ערך של 46.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 5.0% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב זה בהתרחבות היא כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית המחירים של מוצרי הפלדה, מוצרי אלומיניום ומוצרי הנחושת. מנגד מציינים ירידת מחירים בסודה קאוסטית, גז טבעי והובלה. בנוסף מציינים מנהלי הרכש את המחסור מוצרי אלומיניום וטיטניום.