תכניות הגיוס נותרות יציבות יחסית בהשוואה לרבעון הקודם

יום ב', 18 במרץ 2019

סקר תשקיף התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השני של 2019

·       תכניות הגיוס נותרות יציבות יחסית בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

·       מעסיקים בכל 10 ענפי התעשייה צופים גידול במצבת כוח האדם ברבעון הקרוב. תוכניות הגיוס החזקות ביותר מדווחות בשני ענפים, עם תשקיף תעסוקה נטו של 11%+ בענף הייצור ובענף המסעדנות והמלונאות

·       המעסיקים בכל ששת האזורים מצפים להגדיל את מצבת כוח האדם ברבעון השני של 2019. שוק העבודה החזק ביותר צפוי בירושלים, עם צפי תעסוקה נטו העומד על +14%

·       מיכל דן הראל, מנכ"לית Manpower ישראל : "על פי הסקר, ניתן לראות כי תחזית התעסוקה לשוק העבודה הישראלי ברבעון הקרוב יציבה, הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד".

 

   

מעסיקים בישראל מדווחים על סימנים מעודדים למבקשי עבודה ברבעון הקרוב. 12% מהמעסיקים צופים עלייה במצבת כוח האדם, 3% צופים ירידה ואילו 82% צופים שלא יהיה שינוי, ולכן תשקיף התעסוקה נטו עומד על 9%+.

לאחר התאמת הנתונים כך שיובאו בחשבון שינויים עונתיים, התשקיף עומד על +8%, כאשר תוכניות הגיוס נותרות יציבות יחסית הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בדוח זה אנו מרבים להשתמש במונח 'צפי תעסוקה נטו'.  'צפי תעסוקה נטו' נגזר משיעור המעסיקים הצופים עלייה בהיקף התעסוקה הכולל, בניכוי שיעור המעסיקים הצופים ירידה בהיקף התעסוקה באזורם ברבעון הבא. תוצאת החישוב היא 'צפי התעסוקה נטו'.

מנקודה זו והלאה, כל הנתונים המופיעים בפרשנות עברו התאמה עונתית, אלא אם נאמר אחרת.

 

תחזית התעסוקה לרבעון הרביעי  של 2018 - ישראל 

 

 

תשקיף תעסוקה נטו*

עלייה

ירידה

ללא שינוי

לא ידוע

 

%

%

%

%

%

רבעון שני 2018

9+

14

4

80

2

רבעון שלישי 2018

10+

16

3

78

3

רבעון רביעי 2018

8%+

11

4

81

4

רבעון ראשון 2019

7%+

11

6

80

3

רבעון שני 2019

8%+

12

3

82

3

 

 

* תשקיף התעסוקה נטו עבר התאמה עונתית

 

 

תחזית תעסוקה הענפית

 

מעסיקים בכל 10 ענפי התעשייה צופים גידול במצבת כוח האדם ברבעון הקרוב. תוכניות הגיוס החזקות ביותר מדווחות בשני ענפים, עם תשקיף תעסוקה נטו של +11% בענף הייצור ובענף המסעדנות והמלונאות. הגדלה מתונה של כוח העבודה צפויה בשלושה ענפים עם תחזית של +9% בענף הבנייה, בענף החשמל, הגז והמים ובענף כספים, ביטוח, נדל"ן ושירותים עסקיים וענף המסחר הסיטוני והקמעוני עם תשקיף של +8%. במקביל, תוכניות הגיוס החלשות ביותר, המתבטאות בתשקיפים של 3%+ ו-4%+, בהתאמה דווחו בענף הכרייה והמחצבות ובענף השירותים הציבוריים והחברתיים.

בהשוואה לרבעון הקודם, תוכניות הגיוס מתחזקות בחמישה מתוך 10 ענפי התעשייה. מעסיקים בענף הבנייה מדווחים על עלייה ניכרת של 9 נקודות האחוז ואילו בענף החקלאות, הציד, היערנות והדיג הצפי מתחזק ב-4 נקודות האחוז. לעומת אלה, התשקיף נחלש בארבעה ענפים, כאשר ראויה לציון במיוחד עלייה של 8 נקודות האחוז בענף הכרייה והמחצבות, ו-6 נקודות האחוז בענף השירותים הציבוריים והחברתיים.

תחזית הגיוס נחלשת בצורה ניכרת ב-12 נקודות האחוז בענף החקלאות, הציד, היערנות והדיג ובענף הכרייה והמחצבות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. התשקיף נחלש גם ב-5 נקודות האחוז בענף הבנייה, ו-4 נקודות האחוז בענף השירותים הציבוריים והחברתיים. בשאר האזורים, תוכניות הגיוס נותרות יציבות יחסית או ללא שינוי.