מפעילים - שוב - מרכזי הכשרה לאומיים

יום ג', 25 בדצמבר 2018
עוד ניסיון ממשלתי להפעלת מרכזי הכשרה במחשוב, לאחר כישלון של ניסיונות קודמים.
 
חברת סיסנת תפעיל 7-10 מרכזים בהם תתקיים פעילות הכשרה ביישומי מחשב לציבור הרחב מהגיל הרך ועד הגיל השלישי
 
קבוצת אמנת ניהול ומערכות מדווחת כי החברה הבת סיסנת תכנה חתמה על הסכם עם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל להקמה והפעלה של מרכזי אוריינות דיגיטלית ברחבי הארץ וכי ההכנסות הצפויות לסיסנת בשנת ההתקשרות הראשונה על פי ההסכם הינן עד לסך מקסימלי של כ-22 מיליון שקל כולל מע"מ.
 
סיסנת, בה מחזיקה אמנת בכ- 94.4% מהון המניות, זכתה במכרז להפעלת פרויקט אוריינות דיגיטלית, הכולל הפעלת 7-10 מרכזים ברחבי ישראל, בהם תתקיים פעילות הכשרה ביישומי מחשב וכן הכשרה והעשרה טכנולוגית לציבור הרחב מהגיל הרך ועד הגיל השלישי.  
 
הפעלת מרכזים כאלה מבטאת את מגמת הממשלה להפריט את כל הנושא של הכשרה במחשוב וצמצום "הפער הדיגיטלי" בעיקר בפריפריה, שמעוררת התנגדות בקרב אנשי המקצוע בענף ועובדי ההכשרה הקיימים.