קנס - קטן מידי - לספק גז שיפגע ברפורמה וימנע החלפתו

יום א', 30 ביולי 2017

מאת משה שלו עורך ראשי Softnews

 

ועדת  הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לתקן את חוק ההסדרים ולתת למנהל מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והמים סמכויות פיקוח, אכיפה והטלת עיצומים כספיים על חברות הגז הביתי שיפרו את החוק ויפגעו ברפורמה להגברת התחרות בענף.

היו"ר כבל אמר כי חברות הגז חסמו במשך שנים את התחרות, ובשל כך אישרה לאחרונה הוועדה תיקונים לחוק שנועדו להגביר תחרות. לדבריו, גם התיקון הנוכחי נועד לתת למשרד האנרגיה כלים נוספים להגביר תחרות לטובת הצרכן.

לפי ההצעה נקבע בין היתר כי ספק גז שיכביד על הצרכנים להחליף ספק גז צפוי לעיצום כספי בסך 25,000 שקלים. כמו כן, ספק שיציע הטבות בניגוד לחוק ולא יעמוד בכללי שקיפות המידע בחשבונית, בהתאם לרפורמה שאישרה הוועדה במסגרת חוק ההסדרים לפני מספר חודשים, צפוי גם הוא לעיצום כספי בסך 25,000 שקלים בגין כל הפרה כלפי כל צרכן.

 

ספק גז שלא ימסור מסמכים לפי דרישה של מפקח מטעם משרד האנרגיה יהיה צפוי גם לעיצום כספי בסך 10,000 שקלים. כאמור, לפני למעלה מחצי שנה אישרה ועדת הכלכלה שורה של תיקונים שנועדו להקל על דיירים בבניין משותף להחליף ספק גז וכעת ניתנו הסמכויות למנהל מינהל הדלק לבצע אכיפה ולהטיל סנקציות על חברות שיפרו את החוק.

הוועדה קיימה מספר דיונים בהצעה לתקן את החוק ונציגי חברות הגז הביעו התנגדות לגובה העיצומים. כמו כן חברי הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא ועיסאווי פריג', שהשתתפו בישיבות הקודמות, ביקשו להקל על ספקי הגז בעיקר באשר לעיצום הכספי שיוטל על מי שלא ימסור מסמכים. היו"ר כבל דחה את טענותיהם ואמר כי חברות הגז נהנו במשך שנים מהגנה, בין היתר גם של משרדי הממשלה, אולם העידן הזה חלף והעיצומים הכספיים נועדו לוודא שאכן תהייה תחרות על כיסו וליבו של הצרכן.