סיסנת מקבוצת אמנת זכתה במכרז להפעלת פרויקט אוריינות דיגיטלית

יום ש', 21 באפריל 2018

סיסנת מקבוצת אמנת זכתה במכרז להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" של משרד המדע והטכנולוגיה בהיקף של כ-100 מיליון שקל

 

חברת אמנת ניהול ומערכות מדווחת כי סיסנת תוכנה בע"מ, חברה בת בה מחזיקה החברה בכ-94.4% מהון מניותיה, זכתה במכרז להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" של משרד המדע והטכנולוגיה בהיקף של כ-100 מיליון שקל, לתקופה של 5 שנים. 

הפרויקט כולל הפעלת 7 מרכזים נייחים ומספר מרכזים ניידים ברחבי ישראל, ובהם תתקיים פעילות הכשרה ביישומי מחשב, הכשרה והעשרה טכנולוגית לציבור הרחב מהגיל הרך ועד הגיל השלישי.

ההכנסות הצפויות לסיסנת בשנה הראשונה מוערכות בכ-15 מיליון שקל. ביתר שנות הפרויקט היקף השירותים יקבע על פי דרישת משרד המדע והטכנולוגיה.

פרויקט זה עשוי להתחרות בפרויקט דומה בשם "להבה" שעובדיו מוחים על "הפרטת ויבוש שירות חינוכי לימודי לאומי זה.