מקומו של החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך

יום ה', 7 בפברואר 2019
מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews
 
במכתב דחוף ששלחו ראשי ענפי התעשייה הישראלית לראש הממשלה בנימין נתניהו, ולשרי הממשלה, הם הביעו התנגדות נחרצת להצעת מחליטים בנושא רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית, שאמורה לבוא לאישור הממשלה.
 
בין החותמים על המכתב- נשיא התאחדות התעשיינים, יו"ר איגוד ההייטק הישראלי, יו"ר הפרמצבטיקה והכימיה, יו"ר התעשייה הקיבוצית, יו"ר איגוד תעשיות הצריכה והבניה, המזון ועוד.
 
על פי ההצעה יופחתו משמעותית תנאי הסף לקבלה, היקף שעות ההכשרה ומספר הבחינות בחינוך הטכנולוגי תחת משרד העבודה והרווחה. המודל שמובא לאישור הממשלה לא נדון כלל עם משרד החינוך ועם מועצת הטכנאים וההנדסאים, כמו גם לא עם נציגי התעשייה, אשר אמורה לקלוט בסופו של התהליך את המוכשרים.
 
ראשי כלל ענפי התעשייה בהתאחדות ובראשם הנשיא, שרגא ברוש, הבהירו לראש הממשלה כי לא יקלטו מועסקים, אשר עברו הכשרה טכנולוגית נמוכה.  "התעשייה הישראלית המתקדמת אינה זקוקה ולא תקלוט הון אנושי ברמה נמוכה" כתבו במכתב.
 
ראשי ההתאחדות הבהירו לנתניהו במכתב כי "אישור הצעה זו יוביל ל-  'שנמוך' רמת המועסקים הטכנולוגיים בתעשייה, ומשכך- לפגיעה משמעותית ביתרונות התחרותיים המשמעותיים של התעשייה הישראלית- המצוינות, החדשנות והמובילות הטכנולוגית. משכך, נבקש להוריד את ההצעה שבנדון מסדר היום של הממשלה, ולהנחות את המשרדים הממשלתיים להגיע להסכמות תוך שיתוף מלא של התעשייה והאקדמיה, באשר לתכני והיקף ההכשרות הטכנולוגיות הנדרשים. זאת, על מנת לבסס בישראל הון אנושי טכנולוגי ברמה גבוהה, אשר יאפשר את המשך צמיחת התעשייה הישראלית והמשק כולו".
 
כמו כן ביקשו ראשי התעשייה מראש הממשלה לשמור על האחריות להכשרת ההנדסאים במסגרת משרד החינוך, ולא להעביר אחריות זו למשרד העבודה והרווחה. "הצעה זו, שנושאה מערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל, הנה בעלת משמעויות עתידיות כבדות בנוגע לרמת ההון האנושי הטכנולוגי בישראל, והתאמתו לצרכי המשק, התעשייה ואף מערכת הביטחון. על כן אנו מאמינים כי האחריות המלאה לחינוך הטכנולוגי בישראל צריכה להישאר בידי משרד החינוך, אשר אמון על כל נושאי החינוך בישראל, ומתנגדים להגדלת פעילותו של משרד העבודה והרווחה בנושא החינוך הטכנולוגי".
 
ראשי התעשייה אף העלו ביקורת קשה כי רפורמה כל כך משמעותית לא נדונה כלל עם הדרגים המקצועיים בממשלה, באקדמיה ובתעשייה . "ההצעה לרפורמה מובאת לאישור הממשלה, בלא שהתקיים דיון מקצועי עם משרד החינוך או במועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בנוגע להיקף ההכשרה הנדרש, לתנאי הסף לקבלה, לכמות הבחינות ועוד. ההצעה אף לא תואמה עם התעשייה הישראלית, אשר הנה המעסיק העיקרי של המוכשרים העתידיים".