סיוע לעידוד חדשנות טכנולוגית

יום ו', 26 באוקטובר 2018

רשות החדשנות, בשיתוף מנת"ק - מנהלת תכנית המרכבה והרק"מ במשרד הביטחון ופורום יצרני המרכבה והרק"מ בהתאחדות התעשיינים מזמינים את ספקי הפרויקט  להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות  שמטרתן פיתוח מוצרים או תהליכים, שיפור איכות, הוזלת מחיר והורדת משקל המוצרים, במסגרת  מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

על תוצרי תכניות המו"פ והחדשנות  המוגשות במענה לקול קורא זה, לייצר אימפקט משמעותי לספקי פרויקט המרכבה והרק"מ ובנוסף ליצור ערך כלכלי משמעותי לחברה ותשואה עודפת למשק.

 

אוכלוסיית היעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור, לתמיכה בתכניות מו"פ וחדשנות של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות  בעלי השפעה על תעשיות המרכבה והרק"מ.
 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה ואשר ביחס אליהם ניתן יהיה להגיש בקשות במסגרת קול קורא זה הינם:

 1. שיטות ותהליכי ייצור לשיפור האיכות והעלות של רכיבי ומערכות הרק"מ והמרכבה.
 2. שיטות ותהליכי  ייצור לשיפור האמינות והזמינות של רכיבי ומערכות הרק"מ והמרכבה.
 3. הפחתת משקל רכיבים ומערכות הרק"מ תוך שימוש בחומרים חדשניים, שיטות ייצור חדשות ומוצרים חדשים.
 4. שיפור חדשני בבטיחות ובגהות ברק"מ.
 5. שיטות תהליכים ומוצרים חדשניים לשיפור המיגון של הרק"מ.
 6. שיטות, תהליכים ומוצרים לשיפור קטלניוות הרק"מ.
 7. פיתוח מערכות ורכיבים שישפרו את צריכת האנרגיה של הרק"מ: סוללות מתקדמות מערכות ניהול אנרגיה, שיפור במערכות ההנעה ועוד.
 8. פיתוח מערכות כיבוי ודיכוי אש למצברי ליתיום, וחומר כיבוי חליפי לגז "הלון".
 9. פיתוח רכיבים ומערכות לתחום הנהיגה האוטונומית ומודעות המצב בלחימה.
 10. שיטות ותהליכים לשיפור תהליכי הניסויים והבחינה של הרק"מ ומערכותיו.

 

אופן הגשת הבקשות

 1. התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.
 2. הנחיות להגשת בקשה במסגרת מסלול הטבה מספר 36 א' - מו"פ בתעשיית הייצור (מופ"ת) - ראו סעיף מס' 3.

 

 

קול קורא פתוח להגשה עד לתאריך 15 בנובמבר 2018 בשעה 14:00.

*תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

 

אנשי הקשר לבירורים ושאלות