פער בין הערך של הטכנולוגיה לצרכנים לבין מידת האמון בה

יום ב', 25 בדצמבר 2017

 

 

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

חברת סיסקו, פרסמה  ממצאים מסקר מיוחד ורחב  שערכה החברה בקרב 3000 צרכני IOT. הסקר בחן את יחסם של צרכני הקצה לערך של טכנולוגיה זו עבורם אל מול האמון שהם נותנים בטכנולוגיה זו, מתוך מטרה לספק לעסקים תובנות המאפשרות פעולה לגבי דרכים להגברת האמון והאימוץ של שירותי האינטרנט של הדברים בקרב הלקוחות.

חשיבות המחקר בולטת במיוחד לאור הנתונים שפרסם מכון המחקר גרטנר בשנה האחרונה שחזה כי עד שנת 2020 למעלה מ- 20 מיליארד מכשירים בעולם היו מחוברים לIOT לעומת 8.4 מיליארד כיום.

תוצאות הסקר שערכה סיסקו, מעידות שלמרות שרוב הצרכנים סבורים ששירותי IoT מספקים עבורם ערך משמעותי, רק מעטים מבינים או נותנים אמון באופן שבו נתוניהם האישיים מנוהלים ומשמשים את האינטרנט של הדברים.

מסקנה זו של הסקר חושפת פרדוקס מעניין במיוחד בנוגע למשתמשי הטכנולוגיה: חרף חוסר האמון שהם רוחשים לאבטחת נתונים באינטרנט של הדברים, צרכנים ככלל אומרים שהם אינם מעוניינים להתנתק משירותי IoT, גם לא באופן זמני. זאת מכיוון האינטרנט של הדברים משתלבת יותר ויותר עמוק בחוויות היומיום של הצרכנים ולכן קל יותר לשאת את האי-וודאות והסיכון הכרוכים בשימוש בה מאשר להתנתק מהשירותים.

נתוני המחקר, מלמדים על מספר דברים מעניינים בנוגע למשתמשי האינטרנט של הדברים. כך לדוגמא, יותר מפי שניים מהצרכנים מכירים התקני IoT פרטיים להבדיל מהתקנים ציבוריים כאלה. כאשר הוצגה בפני הנשאלים רשימה ארוכה של התקנים והם התבקשו לזהות אילו מהם הם חלק מהאינטרנט של הדברים, ממוצע של 63% זיהו במדויק את התקני ה-IoT האישיים (התקנים לבישים, מערכות אבטחה ביתיות וכו') ורק 27% היו מודעים להתקנות IoT במרחב הציבורי (תאורת רחוב, מדי אנרגיה, מערכות תעבורה, ועוד).

מבחינת הערך אותו מספקת הטכנולוגיה, ענו 53% מהמשיבים כי ה- IoT עושה את חייהם נוחים יותר; 47% השיבו ש-IoT מייעל את חיים; ו-34% השיבו ש-IoT משפר את בטיחותם.

לעומת זאת, ולמרות שהצרכנים מכירים בערך שמספקת האינטרנט של הדברים, הם מוטרדים מאוד מאבטחת נתוניהם האישיים והשימוש שנעשה בהם. 9% בלבד מהמשיבים השיבו שהם נותנים אמון באבטחת האיסוף והשיתוף של נתוניהם. 14% בלבד סבורים שהחברות מקפידות ליידע אותם על אופן האיסוף והשימוש בנתונים.