מי הכי חושש מטרור

יום ה', 6 בספטמבר 2018

אמנם ראש הממשלה טוען כי מעולם לא היה מצבנו הבטחוני טוב יותר.

אבל משאל ניתוח של חברת המחקר

the spectator index

 

קובע כי תושבי ישראל הם בראש הרשימה של החוששים מתופעת הטרור אצלם 

 

Worried about terrorism, 2018.

 
Israel: 48%
Turkey: 47%
France: 38%
Germany: 35%
US: 34%
UK: 33%
India: 26%
Australia: 23%
Russia: 21%
Saudi Arabia: 19%
Spain: 16%
Canada: 12%
Italy: 10%
Japan: 9%
Malaysia: 7%
China: 5%
South Korea: 2%
Brazil: 1%
South Africa: 1%