גידול בגרעון המסחרי של ישראל

יום ד', 14 באוגוסט 2019
נתוני האטה  במשק הישראלי בסיכום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי הסחר בחודשים ינואר - יולי. מדובר בגרעיון המסחרי וירידה בהשקעות וביבוא. להלן ריכוז נתונים במליארדי שקלים:
 
ביולי היצוא הסתכם ב-15.2 מיליארד ש"ח.  היבוא הסתכם ב-25.6 מיליארד ש"ח.  הגירעון בסחר הסחורות 10.4 מיליארד ש"ח. סיכומי מאי–יולי 2019: ירידה של 12 אחוז  ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית. ירידה של 19 וחצי אחוז ביבוא מוצרי השקעה למעט אוניות
 
הגירעון המסחרי סחורות בלבד בשבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-.50 מיליארד ש"ח לעומת גירעון של 45.4 מיליארד ש"ח בינואר-יולי 2018 .
 
יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-%36 מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) ירד במאי - יולי 2019 ,על פי נתוני המגמה, ב-12.1 אחוז  בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 15 אחוז  בחישוב שנתי בפברואר - אפריל 2019 .נתוני היצוא לפי ענף מצביעים בעיקר על ירידה ביצוא ענף ייצור תרופות.
 
יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה, ב-10.5 אחוז במאי - יולי 2019 ,בהמשך לירידה של 3.6 אחוז בפברואר - אפריל 2019 .
 
פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה ירד ב-23 אחוז  בחישוב שנתי ויבוא גומי ופלסטיקה ירד ב-17 אחוז בחישוב שנתי.
יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-48 אחוז  בחישוב שנתי  יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-56 אחוז  מיבוא מוצרי השקעה ללא אוניות ומטוסים) ירד ב-2.2 אחוז.