צורך דחוף לקידום מהלכי השקיפות

יום ד', 15 בינואר 2020
השופטת בדימוס נילי ארד, יו"ר עמותת שקיפות בינלאומית ישראל בכנס  Smart Cities Expo2020:
 
"קיים צורך דחוף לקידום מהלכי השקיפות בדרך של מינוי ממונה שקיפות בכל רשות מקומית"
 
"במסגרת פעילותו יהיה ממונה השקיפות אמון על חובת חופש המידע והמצאתו לציבור, כמו גם על שיכלול האתר של הרשות המקומית והמידע שבו, באופן שהציבור ימצא בו כלי לקשר עם הרשות ועם השירותים עליהם היא מופקדת".
 
"ככל שהציבור יהיה שותף למידע המצוי אצל הרשות, כך ניתן יהיה לבנות תרבות של דיאלוג, למנוע תופעות של שחיתות ולהרחיק את תופעת ה FAKE NEWS אשר תופסת שליטה בחברה וגורמת לערעור יסודותיה".
 
"שקיפות היא הזכוכית המגדלת אשר בה אנו מבקשים לעשות שימוש ב"גילוי" הזכויות המוענקות לנו בדין. היא מגלמת את הדרישה מהרשויות לפרוש לעיני הציבור את דרכי ההתנהלות שלהן ואת המדיניות העומדת ביסודה".
 
השופטת (בדימוס) ארד, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה לשעבר, דיברה על מדד שקיפות אתרי האינטרנט ברשויות המקומיות בפתח כנס Smart Cities Expo2020 שהתקיים במתחם הכנסים אווניו קריית שדה התעופה בהשתתפות מאות בכירים מהרשויות המקומיות, ראשי מועצות ומומחים לערים חכמות. 
 
"כמה כסף נכנס לקופת העיריה מקנסות חניה? אילו סכומים השקיעה הרשות בבניית בריכות ציבוריות? רוב תושבי הערים בישראל יתקשו לשים ידם על מידע כזה", אמרה. "עבור תושבי לוס אנג'לס, המידע זמין במרחק כמה קליקים, בזכות יוזמה של גזבר העיר, רון הלפרין, שהעלה לרשת את תקציב העירייה ועטף אותו בממשק לחיפוש מידע וניתוח נתונים.
 
המאגר הפתוח, הכולל את התנועות בחשבון העיר, מאפשר למצוא תקציבי חינוך, תכנון תחבורה וכיו"ב, לזהות כסף שלא נוצל ולדאוג לניצולו באמצעות נציגי הציבור בעירייה. המידע משרת את התושבים, ובה במידה מעמיד לרשות הספקים מידע על מכרזים ועל תעריפי תשלום. האם מדובר בהתנהלות המאפשרת שקיפות יוצאת דופן שעליה אפשר רק לחלום אצלנו? אני טוענת- שקיפות בהתנהלות גופים ציבוריים בכלל, וברשויות המקומיות בפרט, אפשרית ואף חיונית", ציינה.
 
"שקיפות היא היפוכה של עמימות ומהווה את הזכוכית המגדלת אשר בה אנו מבקשים לעשות שימוש ב"גילוי" הזכויות המוענקות לנו. היא מגלמת את הדרישה מרשויות הממשל לפרוש לעיני הציבור את דרכי ההתנהלות שלהן ואת המדיניות העומדת ביסודה, הרשות השלטונית והמנהלית היא בבחינת "נאמן הציבור", וככזו חלות עליה חובות הנאמנות והאחריות בכל תחומי הפעילות עליהם היא מופקדת", הדגישה. עוד אמרה ארד, כי "בכל הנוגע לפעילות השלטון המקומי, שקיפות היא בראש וראשונה הכרה של ראש הרשות, נבחריה, עובדיה והפועלים מטעמה, בחשיבות בשיתוף הציבור במידע אודות פעילותה. ככל שהציבור יהיה שותף למידע המצוי אצל הרשות, כך ניתן יהיה לבנות תרבות של דיאלוג, למנוע תופעות של שחיתות ולהימנע מהן, ולהרחיק את תופעת ה FAKE NEWS אשר תופסת לה שליטה בחברה וגורמת לערעור יסודותיה", ציינה.