מצעד האבטלה

יום ב', 27 בנובמבר 2017
 
 

מפרסם נתונים אופטימיים למדי לגבי שיעור האבטלה בארצות אסיה

מסתבר כי ישראל אינה חריגה - כפי שמציינים דוברי הממשלה - אלא נמצאת במקום באמצע

Palestinian Territories: 29%

Iraq: 16%

Iran: 13%

Mongolia: 9%

Saudi Arabia: 6%

Pakistan: 5.9%

Philippines: 5.6%

Indonesia: 5.5%

Russia: 5.1%

Israel: 4.2%

China: 3.95%

UAE: 3.7%

Malaysia: 3.4%

Japan: 2.8%

Singapore: 2.1%

Vietnam: 2.1%

Thailand: 1.3%

Qatar: 0.1%