דירוג בוגרי אוניברסיטאות

יום א', 17 בפברואר 2019
 
 
The Spectator Index
מדרג את הרמה הממוצעת של בוגרי אוניברסיטאות  בארצות שונות .
הדירוג מחמיא לאוניברסיטאות ישראל 
 
Skills of university graduates, 2018.
 
1. Switzerland
2. United States
3. Israel
4. Singapore
5. Netherlands
6. Ireland
7. Sweden
8. Belgium
9. Iceland
10. Finland
11. Denmark
12. Malaysia
13. Germany
14. Austria
15. Qatar
 
(WEF)