סיום 2020: ירידה תלולה בצריכה הפרטית לנפש. ההיטק מציל את כלכלת ישראל

יום ד', 17 בפברואר 2021
סיכום שנת 2020 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ההתכווצות החריגה של המשק בשנת 2020 נגרמה ממשבר הקורונה ונקיטת הצעדים של הממשלה (חלקם שגויים) לבלימת הנגיף.
 
בולטת לרעה  הירידה של 4.9 אחוז בהוצאה לצריכה פרטית וירידה בהוצאה לצריכה פרטית לנפש.
 
בניתוח היצוא והפעילות בולטת לטובה תרומת  ההיי-טק שמציל את כלכלת ישראל.
 

התוצר המקומי הגולמי ירד ב-2.4% בשנת 2020 לעומת שנת 2019. .

שנת 2020: הירידה בתוצר המקומי הגולמי משקפת ירידות בהוצאה לצריכה פרטית, בהשקעות בנכסים קבועים ועליות ביצוא הסחורות והשירותים ובהוצאה לצריכה ציבורית.

ירידה של 2.4% בסך התוצר המקומי הגולמי וירידה של 4.1% בתוצר לנפש

ירידה של 2.3% בסך התוצר המקומי הגולמי למעט מיסים על היבוא

ירידה של 9.4% בהוצאה לצריכה פרטית וירידה של 11.1% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש

ירידה של 4.8% בהשקעות בנכסים קבועים

עלייה של 2.9% בהוצאה לצריכה ציבורית

עלייה של 0.6% ביצוא הסחורות והשירותים

ירידה של 8.1% ביבוא הסחורות והשירותים

 

ההוצאה לצריכה פרטית שנפגעה בצורה משמעותית ביותר ממשבר הקורונה ירדה ב-9.4% בשנת 2020  לאחר עלייה של 3.8% בשנת 2019.

הצריכה הפרטית לנפש ירדה ב- 11.1% בשנת 2020.

הירידה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש בשנת 2020 משקפת ירידה של 11.2% בצריכה פרטית שוטפת לנפש (ההוצאות למזון, משקאות וטבק, לשירותים אישיים, לדיור, לדלק וחשמל לאחזקת בית, ולמוצרי תעשייה לצריכה שוטפת):

ההוצאה לצריכת השירותים השונים לנפש שנפגעה משמעותית מהסגר והגבלות הריחוק החברתי שנכפו בתקופה זו, ירדה ב-27.9% כאשר, השפעות משמעותיות במיוחד היו הירידות בשירותי ההובלה (הן בארץ והן בטיסות לחו"ל), בשירותי האירוח ובשירותי התרבות והפנאי .

ההוצאה לצריכת מזון, משקאות וטבק לנפש עלתה ב-0.6% בשנת 2020.

ההוצאה למוצרים בני-קיימה למחצה לנפש (ההוצאה על הלבשה והנעלה, טקסטיל לבית, כלי עבודה ובית קטנים חשמליים, מוצרי בידור ופנאי וחפצים אישיים) ירדה בשנת 2020 ב-9.4%. ההוצאה על הלבשה והנהלה ירדה ב-11.3%.

ההוצאה למוצרים בני-קיימה לנפש ירדה ב-7.8%. ההוצאות לכלי רכב לשימוש פרטי ירדו ב-16.4% למרות העלייה החדה ברכישת כלי רכב ברבעון הרביעי כתוצאה מהקדמת הרכישות בשל שינוי מדינוית המיסים בשנת 2021.

 

ההשקעות בבניה למגורים ירדו ב-7.9%. ההשקעות בבניה לא למגורים שמרו על יציבות (עלייה של 0.4% בלבד) בשל העובדה שפרויקטים של פיתוח תשתיות נמשכו.

התרומה הקריטית של ענפי ההי-טק

יצוא הסחורות והשירותים עלה השנה ב- 0.6%, לאחר עלייה של 4.0% בשנת 2019 ועלייה של 6.4% בשנת 2018. היצוא התעשייתי(למעט יהלומים) עלה השנה ב-3.4% בהמשך לעלייה של 4.2% אשתקד.

יצוא השירותים ירד ב-4.1% כאשר ההכנסות מיצוא שירותי תיירות, שנפגעו קשות ממשבר הקורנה, ירדו ב- 74.5%. לעומת זאת יצוא שירותים למעט תיירות וחברות הזנק, שכולל בעיקר שירותי תוכנה ומחקר, עלה ב-11.3%.