דרישה להסדרת כללי כניסה לעבודה בחקיקה - מגיפת הקורונה

יום ג', 2 במרץ 2021

 

 ועד העובדים בחברת סלקום פנה לשרי המשלה בדרישה לקבוע בחקיקה איסורי כניסה לעבודה למי שלא התחסן .
במבתכ יו"ר הוועד נאמר: 
 
מתוקף תפקידי כיו"ר ועד העובדים בקבוצת סלקום, אני מוצאת לנכון לפנות אליך בדחיפות בעת
הזו, על רקע חזרת המשק לשגרה לאחר הסגר השלישי שהוטל בשל מגיפת הקורונה.
 
מזה קרוב לשנה שאנו מצויים במציאות חדשה עם כללים משלה, ובמרכזה סגירה מלאה של
מקומות עבודה, כאשר במקרה שלנו - בקבוצת סלקום, הביאה המגיפה לסגירה חלקית של מקום
העבודה ולירידה דרמטית של היקף הפעילות במהלך השנה החולפת.
 
השנה הזו הייתה שנה נוראית וקשה לכולנו, ואולם בשבועות האחרונים בהם החל מבצע החיסונים
במדינת ישראל, נפתח לשמחת כולנו פתח לתקווה אמיתית של חזרה לשגרה, מבלי לסכן את
הציבור. מובן, כי מקומות העבודה נמנים על המקומות הראשונים שעבורם מהווה החיסון תקווה
גדולה לחזרה לשפיות, לתפקוד מלא ולעבודה סדירה בהיקף שגרתי.
 
אנחנו, בוועד עובדי קבוצת סלקום, מעודדים - יחד עם הנהלת החברה, את כל העובדות והעובדים
להתחסן, זאת מתוך ראיית החשיבות של הגדלת שיעור המתחסנים ככלי שיאפשר במקביל את
העלאת מדד החזרה לשגרה ופתיחה מלאה של מקום העבודה.
 
מובן, שאיננו מחייבים אף אדם להתחסן, וכמובן מכבדים את האוטונומיה של הפרט ואת הזכות
לפרטיות, ולא משתמשים באף אמצעי על מנת לכפות חיסון על אלו שאינם מעוניינים בכך.
עם זאת, ולצד האמור לעיל, עמדתנו היא שיש לקבוע את הכללים לחזרה לעבודה ולכניסה
למקומות עבודה, נוכח העובדה כי אין לחייב אף אדם בקבלת חיסון.
 
על כן קבענו, כי עובדים שהתחסנו בשני החיסונים יוכלו לחזור לעבודה מלאה החל מיום א', ה -
21.2.2021 , ומי שעשה נכון לעכשיו חיסון אחד בלבד - ימשיך לעבוד בבית עד לחיסון השני, שלאחריו
יוכל לחזור לעבודה.
 
לגבי עובדים שהחליטו לא להתחסן, ביקשנו הצגת בדיקת קורונה שלילית
בכל 72 שעות. בנוסף ובאופן תקדימי, החלטנו להעמיד בכניסה למתקני החברה עמדות בדיקה
מהירות, יעילות ב 98.2% ויקרות ביותר ולממן אותן עבור אותם עובדים שלא הספיקו להיבדק או
שתוקף הבדיקה שלהם איננו תקין.
 
נכון להיום ולאחר שהחלנו הסדר זה, אני יכולה לספר, שגילינו בכניסה לעבודה כמות דרמטית של
חולים מאומתים - שהתגלו ככאלה בבדיקות הקורונה המהירות שהצבנו, בכך מנענו את כניסתם
לעבודה ואת הצורך להכניס לבידוד מאות עובדים, שכמובן עמדו גם בסיכון להידבק בעצמם בנגיף
הקורונה.
 
כעת מסתבר, כי בחוות הדעת שניתנה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה נקבע כי על מנת
שנוכל לפעול כפי שאנו פועלים, יש להסדיר את הכללים האמורים בחקיקה מתאימה.
ככל הידוע לי, נכון להיום ולאור המצב הפוליטי במדינה, אין כל גורם פרלמנטרי שפועל לשם
הסדרת הנושא בחקיקה מתאימה ואנו מוצאים את עצמנו במצב אבסורדי שבו מצד אחד, מחזירים
את המשק לשגרה ומצד שני, לא מאפשרים פיקוח ושמירה על בריאות ציבור העובדים במקומות
העבודה, שכבר סבלו מספיק.
 
על רקע כל האמור לעיל, אני פונה אליך ולכל חברי הכנסת וראשי המפלגות השונות בבקשה דחופה,
כי תפעלו בטווח הזמן המידי להסדרת כללי הכניסה לעבודה בחקיקה וזאת כל עוד אנו נמצאים
תחת משבר הקורונה.
אנא פעלו בדחיפות.
בכבוד רב,
מיה יניב, יו"ר