הגשת הצעות להקמת עד שלוש חממות טכנולוגיות

יום ב', 12 באפריל 2021

הצטרפו לוובינר הדרכה שייערך ב-3.5.2021 בשעה 16:00

תאריך אחרון להגשה 

30/09/2021

 

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירה של עד שלושה זכיינים שיקימו חממות טכנולוגיות אשר יפעלו מכוח מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 החדש.

מסלול הטבה זה נועד לעודד השקעות במיזמים טכנולוגיים בשלבים הראשוניים Pre-Seed ו-Seed, באמצעות חממות המציעות מערך סיוע ותמיכה, לצד ערך מוסף גבוה, במטרה לזרז את הפיכתם של רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלב פיתוח ראשוני, לחברות הזנק המגיעות לאבן דרך מימונית ומתאימות לגיוס השקעות הון פרטי.

הקול הקורא פתוח להגשת הצעות להקמת חממות טכנולוגיות בתחומים בסיכון גבוה כדוגמתBio Convergence , פודטק, אגריטק, קליימטק, או תחומים אחרים שבהם קיימת רמת מורכבות וחדשנות טכנולוגית גבוהה, מאתגרת וברמת סיכון גבוהה. 

מה מקבלים?

הזוכים בהליך התחרותי יקבלו זיכיונות להפעלת חממות טכנולוגיות לתקופה של עד 5 שנים, עם אפשרות להארכה ב-3 שנים נוספות, שבמהלכן הם יוכלו להנות ממינוף השקעותיהם במיזמים טכנולוגיים פורצי דרך בשלבים ראשוניים, באמצעות מענקים מרשות החדשנות – עד לשיעור של 85% מהתקציב המאושר.

בנוסף, הזכיינים יוכלו לקבל מענק בגובה של עד 2 מיליון ? לתקופת הזיכיון, לצורך רכישת ציוד למעבדה מרכזית לשימושם החופשי של המיזמים.

איזו פעילויות יבצעו החממות הנבחרות?

החממות שיבחרו במסגרת הליך תחרותי זה, יפעלו לגיבוש וקידום של מיזמים טכנולוגיים ממקורות מגוונים, כולל מסחור ידע ממוסדות מחקר ישראליים וזרים לחברות חממה, יזמים ויזמות או חברות הזנק צעירות עם רעיון טכנולוגי פורץ דרך ופוטנציאל שוק משמעותי. 

החממה תוכל להשקיע במיזם טכנולוגי, בתקציב כולל של עד 6,500,000 שקל במשך עד 3 תקופות ביצוע:

  • שנת ביצוע מקדמית - לביצוע העברת ידע ממוסד מחקר ותיקוף טכנולוגי;
  • ולאחר מכן שתי תקופות ביצוע עיקריות, עד להגעה לאבן דרך מימונית.

פרויקט שאינו תוצאה של מסחור ידע ממוסד מחקר (לדוגמה - פרויקט מחקר ופיתוח שהוא תוצאה של יזמות פרטית) יתחיל משתי תקופות הביצוע העיקריות, בתקציב כולל של עד 5,000,000 שקל.

לצד ההשקעה הכספית, על החממה לספק ערך מוסף גבוה לחברות החממה (Smart-Money) , ובכלל זה: הנחייה טכנולוגית ועסקית, חיבור לרשת שותפים אסטרטגיים, לקוחות פוטנציאליים, משקיעים נוספים, יועצים, מובילי דעה, סיוע משפטי, פיננסי ואדמיניסטרטיבי, ועוד.

 

לוחות זמנים

  • המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות לגבי ההליך התחרותי לדוא"ל bidding.incubators@innovationisrael.org.il 18 במאי 2021 (ז' בסיוון, תשפ"א)
  • התשובות יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לא יאוחר מיום 15 ביוני 2021 (ה' בתמוז, תשפ"א), והן יהיו חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.
     
  • המועד האחרון להגשת הצעות: 30 בספטמבר 2021 (כ"ד בתשרי, תשפ"ב), בשעה 14:00.