עוד אישור בממשלה לעוד מענקים - למי שמאמין שיקבל

יום ד', 6 בינואר 2021
עוד אישור בממשלה לעוד מענקים - למי שמאמין שיקבל .
 
זהו למעשה תיקון של תוכניות קודמות שמומשו בחלקן בלבד.
בין סעיפי התוכנית: המשך הורדת הזכאות למענקים החל מירידה של 25% אחוז בהכנסות ולא 40% כמו שהיה במקור החל מחודש ינואר, כולל החזרי ארנונות לכל העסקים כולל לראשונה גם עסקים במחזור של מעל 400 מיליון שקל. 
 
לפי ההחלטה -  עסקים שהכנסותיהם ירדו ביותר מ-25% בתקופת הקורונה מחודש מרץ ועד סוף חודש דצמבר יהיו זכאים לקבל מענק מיוחד בגין "פגיעה ממושכת". כך למשל, עסקים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל, יקבלו בנוסף למענקים הרגילים בהתאם לירידת המחזורים שלהם במרץ-דצמבר 2020 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד: 
על ירידה במחזור של 25%-40% - 3,000 שקל.
על ירידה של 40%-60% - 5,000 שקל.
על ירידה של 60% ומעלה - 9,000 שקל.
בנוסף, עסקים עם מחזור שנתי של בין 300 אלף שקל ל-400 מיליון שקל יקבלו מענק בהיקף של 50% מהמענק הממוצע שקיבל העסק במהלך שנת 2020 עד לתקרת מענק מיוחד של 50 אלף שקל.
 
ועוד: שר הפנים יתקן תקנות שבמסגרתן יינתן החזר הוצאות ארנונה גם לעסקים שנפגעו במעל 400 מיליון שקל והזכאות תיקבע בהתאם לרף הזכאות שייקבע לעסקים במחזורים של בין 200 ל-400 מיליון שקל ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019.
שר האוצר דיווח לממשלה כי המענק המיוחד בגין פגיעה ממושכת יינתן בצמוד ככל הניתן לתשלום מענקי נובמבר-דצמבר בשלהי חודש ינואר או בתחילת חודש פברואר. 
 
בעניין מסלול ההנחה במיסי הארנונה: מבטיחים בבמשלה כי המסלול יעבור התייעלות והפחתת בירוקרטיה משמעותית (צריך כיום להציג אישורי רשות המיסים למשרד הכלכלה ולרשויות המקומיות), שתקל על הזכאים לקבל את תשלומי החזר הארנונה, וזאת גם לעסקים מעל 400 מיליון שקל.
 
הממשלה גם תיקנה את החלטתה בנוגע למענקים לחברות במשק עם מחזור של מעל 400 מיליון שקל אשר נפגעו ביותר מ-60% מהמחזור, כך שתחול כבר החל מנובמבר 2020 ולא החל מינואר 2021.