עליה ביבוא כלי רכב - המגדילה את הפקקיות

יום א', 14 באוקטובר 2018

יבוא מוצרים בני קיימא

יבוא כלי רכב

בחודש ספטמבר 2018 יובאו לארץ 11,121 כלי רכב פרטיים, ירידה של 17.7% בהשוואה ליבוא בספטמבר 2017 עקב מיעוט ימי עבודה. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 723 כלי רכב בהשוואה ליבוא 700 כלי רכב בספטמבר 2017, עליה בשיעור של 3.3%.

בתקופה ינואר – ספטמבר 2018 יבוא כלי רכב נוסעים הסתכם ב- 205,891, עליה של 27.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה הגבוהה מוסברת ע"י יבוא נמוך בתחילת שנת 2017 עקב הקדמת היבוא לדצמבר 2016 וע"י יבוא גבוה של כלי רכב נוסעים לאורך שלושת החודשים הראשונים בשנת 2018.

נתוני המגמה מצביעים על ירידה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים אך הפיגור בתחבורה ציבורית ובסלילת כבישים יגביר את הפקקים .

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש ספטמבר 2018, בהשוואה לספטמבר 2017, נרשמה ירידה ביבוא של רוב מוצרי החשמל הלבנים. ביבוא מקררים, מכונות כביסה ומדיחי כלים נרשמה ירידה של 36%, 32.1% ו- 12.1% בהתאמה. יבוא מייבשי כביסה, לעומת זאת, עלה משמעותית בשיעור של  125%.

בסיכום ינואר – ספטמבר 2018 בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, יבוא מקררים, מכונות כביסה ומדיחי כלים ירד בשיעור של 7.8%, 14.4% ו- 4.7% בהתאמה. יבוא מייבשי כביסה, לעומת זאת, עלה בשיעור של 46.8%.

בחודש ספטמבר 2018, בהשוואה לספטמבר 2017, נרשמה ירידה ביבוא טלוויזיות ו- DVDבשיעור של 38.1% ו- 25.4% בהתאמה. במצטבר בתקופה ינואר – ספטמבר 2018 עלה יבוא טלויזיות ו- DVDבשיעור של 51% ו- 38% בהתאמה.

בחודש ספטמבר 2018, נרשמה ירידה ביבוא סיגריות בשיעור של 16.5%. במצטבר בחודשים ינואר – ספטמבר 2018, לעומת התקופה המקבילה ב-2017 ירד יבוא סיגריות ב- 2.1%.

ערך יבוא טבק אחר שכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום ירד בחודש ספטמבר 2018 בשיעור של 7.1%. בהכנסות ממס קניה ממוצרי יוקרה נרשמה בספטמבר 2018 ירידה של 61.7% עקב ביטול המס על אלקטרוניקה בידורית.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש ספטמבר 2018 הסתכם בכ – 4.5 מיליארד $, ירידה של 10% לעומת ערך היבוא בספטמבר 2017 עקב מיעוט ימי עבודה. נתוני מגמה מצביעים על ירידה מתונה בערך היבוא.