עונשים על מעשי הונאה בביטקוין

יום א', 6 בדצמבר 2020

 

כידוע מזהירים מומחים רבים מפני הונאות והטעיות במטבעות הדיגיטלים ובראשם  ביטקוין.

עתה יצא פסק דין תקדימי נגד ההונאות הללו  במטבע לא מבוקר ו"חופשי" זה.

"הנאשמים קשרו קשר לביצוע העבירות המפורטות בכתב האישום, באופן שיטתי ומתוכנן. 
ביום 23.9.19 הוצג הסדר הרלוונטי לשני הנאשמים, במסגרתו הודו הנאשמים בעובדות כתב אישום מתוקן. 
במסגרת ההסדר סוכם כי הצדדים יטענו לעונש באופן חופשי ויתקבל בעניינם תסקיר שירות מבחן.  כמו כן, סוכם כי כל אחד מהנאשמים  שהונו את קוני המטבע לכאורה ישלם  פיצוי בסך 86,000 שקל.
 
הנאשם 1:
בעבירה של  קשירת קשר לעשות פשע, עבירה לפי סעיף 499 (א)(1) לחוק העונשין,    תשל"ז – 1977.
12 עבירות  קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
12 עבירות  התחזות כאדם אחר במטרה להונות, עבירה לפי סעיף 441 רישא לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
13 עבירות  זיוף בנסיבות מחמירות, עבירה לפי 418 סיפא לחוק העונשין,
תשל"ז -1977.
בעבירה של שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 420 לחוק העונשין, תשל"ז -1977.
 
הנאשם  2 :
בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
7 עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
7 עבירות התחזות לאדם אחר במטרה להונות, עבירה לפי סעיף 441 רישא לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
7 עבירות זיוף בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 418 סיפא, לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
2 עבירות מתן אמצעים לביצוע פשע, עבירה לפי סעיף 498 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
 
כתבי האישום  עוסקים בקבלה במרמה של מטבעות קריפטוגרפים מגורמים שונים. 
 
על הנאשמים הוטלו העונשים הבאים : 
 
על הנאשם 1 – מתן בונדר: 
 
1. מאסר בפועל למשך 9 חודשים, שירוצה בעבודות שירות בישיבת הסדר נווה דקלים ברחוב הנביאים 44 אשדוד
 
הנאשם יועסק 5 ימים בשבוע, על פי טווח השעות המתאפשר בחוק העונשין.
 
על הנאשם להתייצב לתחילת ריצוי המאסר ביום 24.12.2020 בשעה 08:30 במשרדי הממונה על עבודות שירות  במפקדת מחוז דרום, יחידת עבודות שירות ב"ש. 
אוטובוס להגעה ליד כלא ב"ש, אוטובוס אגד מת.מ ב"ש קו מס' 46. 
 
מוסבר לנאשם כי עליו לבצע כל עבודות שמוטלות עליו במסגרת עבודות השירות על פי ההנחיות  שתינתנה לו מעת לעת על ידי הממונה במקום וכל הפרה של עבודות שירות תגרום 
להפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי עונש המאסר בפועל. 
 
2. קנס בסך  30,000 ?, או  100 ימי מאסר תמורתו. 
הקנס ישולם ב- 40   תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.1.21 
אם לא ישולם אחד מן התשלומים במועדו, יעמוד כל הקנס לפירעון מידי.
 
3. הנאשם ישלם פיצוי מוסכם בסך 86,000 ?. הפיצוי ישולם ב- 40 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.1.21. הפיצוי יופקד בקופת בית המשפט והמאשימה תדאג להעביר בתוך 30 יום  את פרטי נפגעי העבירה למזכירות בית המשפט. 
 
4. מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים.
המאסר המותנה יופעל אם תוך תקופה של שלוש שנים יעבור הנאשם אחת מהעבירות בהן הורשע בגזר דין זה. 
 
על הנאשם 2- ניב ניבורג: 
 
1. מאסר בפועל למשך 6 חודשים, שירוצה בעבודות שירות במשטרת זיכרון שבזיכרון יעקוב.   
 
הנאשם יועסק 5 ימים בשבוע, על פי טווח השעות המתאפשר בחוק העונשין.
 
על הנאשם להתייצב לתחילת ריצוי המאסר ביום 13.01.2021 בשעה 08:30 במשרדי הממונה על עבודות שירות  במפקדת מחוז צפון, יחידת עבודות שירות צפון, רחוב הציונות, 14 טבריה. 
 
מוסבר לנאשם כי עליו לבצע כל עבודות שמוטלות עליו במסגרת עבודות השירות על פי ההנחיות שתינתנה לו מעת לעת על ידי הממונה במקום וכל הפרה של עבודות שירות תגרום 
להפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי עונש המאסר בפועל. 
 
2. קנס בסך  7,000 ?, או  30 ימי מאסר תמורתו. 
הקנס ישולם ב- 40   תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.1.21 
אם לא ישולם אחד מן התשלומים במועדו, יעמוד כל הקנס לפירעון מידי.
 
3. הנאשם ישלם פיצוי מוסכם בסך 86,000 ?. הפיצוי ישולם ב- 40 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.1.21. הפיצוי יופקד בקופת בית המשפט והמאשימה תדאג להעביר בתוך 30 יום  את פרטי נפגעי העבירה למזכירות בית המשפט. 
 
4. מאסר על תנאי לתקופה של 5 חודשים.
המאסר המותנה יופעל אם תוך תקופה של שלוש שנים יעבור הנאשם אחת מהעבירות בהן הורשע בגזר דין זה.