לקראת מהפיכה בלימודים האוניברסיטאים בארץ

יום ד', 3 במרץ 2021

לקראת מהפיכה בלימודים האוניברסיטאים בארץ - יותר למידה מרחוק  בשעורים מקוונים. את השינוי מובילה אוניברסיטת תל אביב אך הוא מתרחב לכל המוסדות להשכלה גבוהה.

גם באוניברסיטאות במערב ביחוד בארצות הברית, מתרחבת השיטה של לימודים מקוונים - עם לעתים קורסים הניתנים בחינם.

"כלכליסט" מוסר כי אוניברסיטת תל-אביב תתחיל בשנת הלימודים הקרובה במהלך שיעביר כ-30% מכלל הקורסים ממתכונת למידה פרונטלית פנים אל פנים ללמידה היברידית, שתשלב בין שיעורים פרונטליים לשיעורים מקוונים. מדובר ב-900 מתוך כ-3,000 הקורסים במוסד, שבאוניברסיטה מתכוונים להעביר למתכונת למידה משולבת כחלק מתוכנית המעבר שלה לקמפוס העתידי. הצורך בתוכנית זו הואץ בשנה האחרונה על רקע העברת מרבית הלימודים האקדמיים בעולם לניהול מרחוק תחת משבר הקורונה. התוכנית תיושם בהדרגה בכוונה להגיע ליעד של 30% בתוך שלוש שנים.

מלבד השיטה של "אוניברסיטה פתוחה" שמתחילתה מלמדת מרחוק גופי האקדמיה, בישראל ובעולם, דחו במשך שנים את ההתמודדות עם שאלת המעבר ללימודים מקוונים ולקמפוס מסוג חדש. משבר הקורונה והצורך שהוא כפה על המוסדות האקדמיים לעבור ללמידה מקוונה הקדים את ההתמודדות.

"ברור שמתכונת של למידה מקוונת בלבד, כפי שבוצעה בעת הקורונה, פוגעת במרקם יחסי מרצה וסטודנט", אמר רקטור אוניברסיטת תל-אביב פרופ' מרק שטייף. לדבריו, שילוב של כלים דיגיטליים מתקדמים עם הוראה פנים אל פנים "ייעל את תהליך העברת הידע ויאפשר למרצים להתפנות להיבטים אחרים של ההוראה".

 

לפי התוכנית, המרצים יקליטו את ההרצאות הכוללות את הידע הנדרש בקורס, והסטודנטים יוכלו לצפות בהן בזמן הנוח להם. ההרצאות יוקלטו במקטעים, כך שניתן יהיה לעדכן אותן בין שנה לשנה. 

השעות שיעבירו הסטודנטים פיזית בקמפוס ינוצלו לדיונים בכיתות הלימוד, מפגשים עם קבוצות קטנות של סטודנטים ומפגשים אישיים עם המרצים.

 

ההרצאות המקוונות ילוו במשימות שנועדו לתרגל מיומנויות אלו ויעניקו להן ציונים. 

 

הלמידה המשולבת תאפשר להרחיב את שיתופי הפעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, למשל בקורסים משותפים, ותסייע להגדיל את היצע התוכניות לסטודנטים מחו"ל ולאוכלוסיות מיוחדות בארץ (כחרדים וערבים או אנשים במהלך הקריירה), כיוון שתאפשר לצמצם את הנוכחות הנדרשת מהם בקמפוס.