ציון בינוני ל-WAZE במבחן חסימות הכבישים

יום ש', 6 ביולי 2019

הפגנות יוצאי אתיופיה וחסימות הכבישים על ידם העמידו את מערכת הניווט הכל עולמית WAZE

בפני מבחן קשה.

מבדיקה אישית נוכל להעיד כי המערכת עמדה בכך באופן חלקי  בלבד.

תוך המלצה חמה שלה (כרגיל) על נסיעה בכביש מס' 6 (טעון האגרה).