למה אוהבים רשת חברתית

יום א', 4 באוגוסט 2019

סקר אנונימי: ,למה אוהבים את הרשת החברתית

על ערוציה  הרבים"?

"אתם שואלים וחוקרים למה?

כי זה לא הרשת החברתית - זה אני במרכז העולם"