מגבלת עבודה לישראלים בארצות הברית

יום ד', 25 ביולי 2018
למרות כל הידידות - מגבלות הגירה לארצות הברית גם לישראלים 
שינוי במדיניות ההגירה מסכן עובדי הייטק ישראלים בארה"ב
 
קו המדיניות החדש של הנשיא טראמפ מרחיב את סמכות רשות ההגירה לחייב את העובדים להתייצב בפני בית המשפט לענייני הגירה; הדבר יקשה מאד  להאריך את אשרות העבודה ומעמיד רבים מהישראלים בפני סכנת גירוש
 
עתה גדל הסיכון  לאי הארכת אשרות העבודה למומחים זרים בארה"ב מה שיקשה על חברות הייטק לעמוד בהתחייבויותיהן, ומגדיל את הסיכוי לגירוש העובד ולמניעת כניסתו העתידית לארה"ב. רשות ההגירה של ארה"ב מיישרת בכך קו עם מדיניותו של הנשיא דונלד טראמפ, שמבקש לתעדף תעסוקת כוח אדם מקומי על פני מומחים זרים.
 
כהגנת ביניים - חברות הטכנולוגיה בארה"ב מקימות גוף משותף למאבק למען מהגרים לא-חוקיים אך חיוניים למשק האמריקאי.
 
מרבית האשרות לעבודה בארה"ב ניתנות לפרק זמן של שנתיים או שלוש וההפרויקטים מצריכים הישארות לפרק ארוך יותר – החברות ששכרו את העובדים צפויות להיתקל בבעיה חמורה. על פי הערכות לשכת המסחר ישראל-ארה"ב, כשני שליש מעובדי ההייטק הישראלים שפועלים בארה"ב מגישים בקשות להארכת תוקף האשרה. מדובר בלפחות 1,000 עובדים שמועסקים היום בארה"ב וצפויים להיתקל בבעיות בעת הגשת הבקשה.
 
התזכיר החדש כולל הנחיות מעודכנות בנוגע ל"הודעות הופעה" (Notice to Appear), אשר בפועל מהוות הודעות למבקש להאריך את תוקף אשרת העבודה שלו כי מתקיימים נגדו הליכי גירוש. מי שקיבל הודעה מחויב להישאר בארה"ב ולהופיע בפני שופט הגירה. תזכיר המדיניות החדשה מרחיב מאוד את המנדט של רשות ההגירה להנפיק הודעות על הכוונה לגרש, זאת ללא צורך בהתייעצות עם גורמים אחרים, וביוזמתה הבלעדית.
 
עו"ד צבי קן תור שותף במשרד עו"ד קן תור & עכו העוסק בניוד מומחים מסביר כי יש לנקוט במשנה זהירות ולהגיש את הבקשה לאשרת עבודה חצי שנה לפני המועד הרצוי לתחילת העבודה, או את הבקשה להארכה חצי שנה לפני מועד סיום האשרה הקיימת. בשני המקרים חובה להעדיף הליך מזורז, מכיוון שהליך זה מחייב את רשות ההגירה לענות תוך 15 ימים לבקשה. כך שאם רשות ההגירה תדחה את הבקשה עדיין ניתן יהיה להגיב בלי לקבל את ההודעה להופיע בבית המשפט.