איך מרגישים בעבודה

יום ד', 16 באוגוסט 2017

סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - איך מרגישים בעבודה

*        כמחצית מהמועסקים (51%) מדווחים כי עבודתם כרוכה בעמידה לפחות במחצית מהזמן. בקרב העובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים, השיעור עולה ל-77%.

*        36% מהמועסקים, 1.2 מיליון איש, מדווחים כי עבודתם כרוכה בתנוחות מעייפות ומכאיבות, בהם כשני שלישים (65%) מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים.

*        חמישית מהמועסקים (20%, 688.5 אלף איש) חשופים לטמפרטורה גבוהה, 43% מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים; 19% חשופים לטמפרטורה נמוכה מדי (בפנים או בחוץ).

22% מהמועסקים, 747.8 אלף איש, חשופים בעבודתם לגזים ולחומרים אשר עלולים לפגוע בבריאותם, קרוב למחצית (%46) מהעובדים המקצועיים (בחקלאות, בבינוי, בתעשייה ובתחומים אחרים) והבלתי-מקצועיים.

 

% 20 מהמועסקים חשים כי בריאותם או ביטחונם בסכנה בגלל עבודתם  (במידה רבה או במידה מסוימת). 

בראש המקצועות השכיחים שבהם אחוז גבוה של מועסקים שמרגישים שעבודתם מסכנת את בריאותם או את ביטחונם נמצאים השוטרים, הסוהרים והכבאים: 62% מהם מרגישים שעבודתם מסוכנת. כמו כן, 60% מהאחיות ו-51% מהנהגים חשים כך.

23% מהמועסקים, 806.1 אלף איש, מעידים כי עבודתם מחייבת לבישת ציוד מגן אישי, אולם 20% מהם מעידים כי לא תמיד הם לובשים את ציוד המגן.

בעיות הכרוכות באופי העבודה

כמחצית מהמועסקים (51%) מדווחים כי עבודתם כרוכה בעמידה לפחות מחצית מהזמן. בקרב העובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים, האחוז עולה ל-77%.

36% מהמועסקים, 1.2 מיליון איש, מדווחים כי עבודתם כרוכה בתנוחות מעייפות ומכאיבות, וכן  כשני שלישים (65%) מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים.

21%, 711.9 אלף מועסקים, מעידים כי עבודתם כוללת הרמה או נשיאה של משאות כבדים, ובתוך כך כמעט מחצית (46%) מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים.

כרבע (24%) מהמועסקים, 838.8 אלף איש, חשופים בעבודתם לרעש בעוצמה חזקה, כמחצית (52%) מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים.

חמישית מהמועסקים (20%) חשופים לטמפרטורה גבוהה, 43% מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים. 19% חשופים לטמפרטורה נמוכה מדי (בפנים או בחוץ).

 

חשיפה לחומרים שעלולים לפגוע בבריאות

22% מהמועסקים, 747.8 אלף איש, חשופים בעבודתם לגזים ולחומרים אשר עלולים לפגוע בבריאותם, ובהם קרוב למחצית (46%) מהעובדים המקצועיים (בחקלאות, בבינוי, בתעשייה ובתחומים אחרים) והבלתי-מקצועיים:

·         16% מהמועסקים חשופים לשאיפת עשן או גזים כגון גזי ריתוך, גזי פליטה, לאבקה או לאבק, יותר משליש (37%) מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים.

·         15% מציינים כי הם עובדים עם חומרים כימיים,  בהם 27% מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים.

·         13% מדווחים כי הם עובדים עם חומרים הגורמים למחלות, 20% מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים.

·         12% חשופים לשאיפת אדים מזיקים 24% מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים.

15% מהמועסקים חשופים לשאיפת עשן טבק מעישון של אחרים. גם בעיה זו מאפיינת יותר עובדים מקצועיים ובלתי-מקצועיים - 27% מהם מדווחים על כך.

חוויות ותחושות במקום העבודה

38% מהמועסקים מתמודדים עם לקוחות כועסים, בהם 46% מהעובדים בשירותים ובמכירות.

46%, 1.6 מיליון מועסקים, חווים מתח או לחץ נפשי בעבודתם- 16% לעיתים קרובות ו-30% נוספים מדי פעם. 

המקצועות העיקריים שבהם נמצא אחוז גבוה של מועסקים החשופים ללחץ ומתח (לעיתים קרובות או מדי פעם): אחיות (75%); מורים בבי"ס יסודי (66%); רופאים ועורכי דין(65%); מנכ"לים ומנהלים (61%).

תחושת אפליה במקום העבודה: 9.5% מהמועסקים חשו אפליה במקום העבודה בשנה האחרונה, מסיבות של דת, מין, מוצא וכד'. 14% מהערבים חשו מופלים במקום עבודתם על רקע לאום, 3.9% מהנשים חשו אפליה בעבודה על רקע מינן, 7.1% מהמועסקים שאינם יהודים חשו אפליה על רקע דתי.