בישראל עובדים יותר

יום ב', 11 במרץ 2019
בישראל עובדים יותר 
 
 
The Spectator Index
מביא את נתוני ארגון המדינות המפותחות OECD
על שעות עבודה  בשנה לעובד בממוצע בפועל (לאחר ניכוי חגים וחופשות).
Hours worked per worker.
 
Mexico: 2255
South Korea: 2069
Greece: 2035
Russia: 1974
Poland: 1928
Israel: 1889
Ireland: 1879
Portugal: 1842
Turkey: 1832
US: 1783
New Zealand: 1752
Japan: 1713
UK: 1676
France: 1472
Germany: 1363
 
(OECD)