דוח חדש של משרד העבודה סוקר את מגמות שוק העבודה

יום ד', 31 ביולי 2019
דוח חדש של משרד העבודה והרווחה הסוקר את שוק העבודה בישראל ממפה את שוק העבודה הישראלי ומספק תמונת מצב על התעסוקה במשק • בדוח, נעשה ניסיון לחלק את המקצועות השונים לכאלה הנמצאים במגמת עלייה בעקבות השינויים הטכנולוגיים ולכאלה הנמצאים במגמת ירידה • בין המקצועות שנמצאו במגמת עלייה, ישנה בולטות  גדולה למקצועות התוכנה וההנדסה
 
"העולם מצוי בעיצומה של מהפכה טכנולוגית מהירה ומשמעותית. מעניין לנסות ולהעריך את ההשפעה של מגמות אלה על עולם העבודה, ולחשוב על ההזדמנויות והאתגרים המונים בהן, כאשר מקצועות רבים הופכים להיות אוטומטיים או זולים לאיוש על ידי מכונות". כך לדברי מרדכי אלישע , הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה.
 
הדוח מצטט תחזית שפרסם הפורום הכלכלי העולמי (WEF) בשנת 2018, לפיה ניתן לחלק את משלחי היד ל"משפחות" שונות, שכל אחת מהן תושפע באופן שונה מהשינויים הטכנולוגיים הצפויים להתרחש בשנים הקרובות: בחלקן תהיה צמיחה, בחלקן ירידה ובחלקן לא יחול שינוי מהותי בכמות המשרות המבוקשות. "גם במקצועות שלא צפויים להיפגע, מעריך ה-WEF כי לרוב יהיה צורך בהכשרה מחדש של העובדים כדי שיוכלו לבצע את תפקידם", כתבו מחברי הדוח.
 
כאמור, ניתוח משרד העבודה מעלה כי  בדומה לניתוח שערך ה-WEF יש  מגמה לנתח  את המקצועות השונים לכאלה הנמצאים במגמת עלייה בעקבות השינויים הטכנולוגיים ולכאלה הנמצאים במגמת ירידה. במקצועות שנמצאו במגמת עלייה, ישנה דומיננטיות גדולה למקצועות התוכנה וההנדסה. במקצועות הנמצאים במגמת ירידה ניתן לזהות קו משותף של עבודה רפטטיבית ופשוטה יחסית, שקל להחליף על ידי אוטומציה.
המקצוע עם העלייה הגדולה ביותר הוא מהנדסי החשמל, עם עלייה של 48% בכמות המועסקים במקצוע זה בתוך חמש שנים. אחריו נרשמה עלייה של 45% בכמות המועסקים כיועצים בתחום השיווק והפרסום. המקצוע עם הצמיחה השלישית בגודלה הוא מקצוע מפתחי התוכנה, אשר ראה עלייה של 40% בכמות המועסקים. לבסוף, כמות המועסקים במקצועות של הנדסאי וטכנאי מכונות עלתה ב-33% בתקופה שנבדקה. לעומתם, מקצועות כמו פקידי משרד כלליים, נציגי מכירות טלפוניים, קלדני טקסט ועובדים בתחנות דלק, ראו ירידה של למעלה מ-10% בכמות המועסקים בכל אחד מהם.
 
במקצועות המידע והתקשורת, השכר החודשי הממוצע עומד על קרוב ל-20 אלף שקלים, ושיעור המועסקים במקצועות אלה נמוך במיוחד בקרב ערבים וחרדים. ביחס לשיעור תעסוקה של 14% לערבים ו-6% לחרדים בכלל המשק, שתי האוכלוסיות נמצאות בתת ייצוג בענפי התקשורת והמידע, עם 3% ערבים ו-5% חרדים.
לפי התפלגות השכר במשק במקצועות שונים במקצועות בהם השכר הממוצע הוא נמוך, דוגמת חינוך ובנייה, בולט שיעור התעסוקה הגבוה של ערבים וחרדים. 
 
בקרב אוכלוסיית החרדים, ובפרט הנשים החרדיות, חל לאחרונה גידול של המועסקים במקצועות ההייטק. הדוח מציג מקרה בוחן של נשים חרדיות בלימודי הנדסאות מטעם המה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית). 78% מהנשים החרדיות הלומדות בתכניות מה"ט בסמינרים החרדיים לומדות במסלול הנדסת תוכנה.
 
לפי הנתונים המוצגים בדוח, המבוססים על סקר שערכו ב-2017 בקרב בוגרות ובוגרי מגמות התוכנה של לימודי הנדסאות בשנים 2013-2014, 78% מהבוגרות השתלבו במקצועות ההייטק וההנדסה, ושכרן גבוה מהותית מהממוצע של נשים חרדיות במשק: שכרן של הנשים החרדיות בוגרות מגמת תוכנה עומד על מעט יותר מ-9,500 שקלים בחודש. זאת בהשוואה ל-9,600 שקלים בממוצע לנשים החילוניות במגמת התוכנה, ול-13,000 בממוצע לגברים בוגרי המגמה.