סיכומי הלמס על היצע וביקוש לעובדים

יום ב', 29 באפריל 2019
היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 וסיכום שנת 2018 על פי ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות
 
ברבעון רביעי של שנת 2018 ירד מספר המשרות הפנויות ל-101.9 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 107.4 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון השלישי של 2018).
 
היחס בין ההיצע לביקוש (היחס בין מבקשים לעבוד לבין המשרות הפנויות) עלה ל-3.7 לעומת 3.6 ברבעון הקודם.
 
היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים עלה ל-3.1 לעומת 2.9 ברבעון הקודם.
 
יחס בין ההיצע לביקוש שווה  ל-1 (כלומר מספר המשרות הפנויות שווה למספר המבקשים לעבוד) קיים בקרב מפתחי תכנה, נציגי מכירות בטלפון; בקרב קבוצת משלחי היד הבאים: בוני בתים למגורים, מניחי לבנים ובעלי משלח יד דומה, סתתים, חותכים, מנסרים ומגלפים באבן, יוצקי בטון, עובדי גימור בתחום בנייה ובעלי משלח יד דומה, עובדי שלד בתחום הבנייה ובעלי משלח יד דומה, רצפים ומניחי אריחים וטייחים ובקרב נהגי משאיות כבדות ואוטובוסים.
 
היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-7 (כלומר מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 7 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח, מנהלים בתחומי התעשייה, הכרייה, הבנייה וההפצה, בעלי משלחי יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל, מזכירות מינהליות ומזכירות בתחומים ייעודיים, בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות ובקרב עובדי מזכירות (כללי).
 
סיכום 2018
 
בשנת 2018 מספר משרות פנויות עלה ל-104.7 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 103.1 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש בשנת 2017).
 
בשנת 2018 יחס בין היצע לביקוש היה 3.5.
 
בשנת 2018 יחס בין היצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים היה 2.8.
 
מרכיבי היצע (מחפשי עבודה) בשנת 2018: מועסקים שחיפשו עבודה – 32.9%, בלתי מועסקים – 39.5% ולא משתתפים בכוח עבודה שבועי וחיפשו עבודה בשנה האחרונה – 27.6%.