סימני הרעה בשוק העבודה

יום ד', 15 בינואר 2020

למרות נתונים יציבים - סימני הרעה בתחום התעסוקה.

המדד לבדיקת הסיכוי למצוא עבודה, שיצר שירות התעסוקה השנה לראשונה מתבסס על היחס בין מספר מחפשי העבודה ומספר המשרות הפנויות. בינואר 2015 הסיכוי למצוא עבודה עמד על 35% והוא טיפס עד ל?64% בינואר 2018. מאז ועד לסוף 2019 ירד המדד ל?60%, כלומר ירידה של 4%. הגורמים לכך הם העלייה במספר דורשי עבודה והירידה במספר המשרות הפנויות, מה שגורם לכך שעל כל משרה פנויה יש יותר תחרות. אבל זה לא הנתון השלילי היחיד: אחרי שש שנים רצופות שבהן נרשמה ירידה במספר דורשי העבודה, ב?2019 עלה מספר דורשי העבודה ב?0.5% והגיע ל?161.6 אלף מתייצבים בלשכות בחודש בממוצע. לראשונה מאז מרץ 2015, שיעור תובעי דמי האבטלה עבר את הרמה של 2.5% מכוח העבודה.

 

החשש מפיטורים המוניים

 

בשירות התעסוקה מייחסים את המגמה השלילית לשורת הודעות שמסרו גופים שונים על כוונה לפטר מאות עובדים כל אחת, כוונות שטרם בוצעו. מדובר, בין היתר, בכוונה בסלקום, ארקיע ועיריית קריית גת. בשירות סבורים שהדבר הכניס חברות רבות המספקות שירותים להמתנה. הן אינן מגייסות עובדים ואולי אף מתחילות לפטר. אם וכאשר הפיטורים ההמוניים יגיעו, יהיה יותר גרוע. החשש גדל עוד יותר לאור הוודאות שהממשלה תצטרך לבצע קיצוצים גדולים בתקציב, מה שעלול אף הוא לגרום לפיטורי אלפי עובדים.