משתלם לעבוד בהי-טק

יום ד', 5 בפברואר 2020

משתלם לעבוד כשכיר בהי-טק.

זהו הממצא הבולט בסקר החדש שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעובדים ישראלים.

 

עם כל ההסתיגות שלונ מהמונח "שכר ממוצע" העלול להיות מושפע משינויים ברמות גורמים קיצוניים מצוין כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,499 ש"ח, עלייה של 1.6% לעומת נובמבר 2018.

  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 9,911 ש"ח, עלייה של 1.3% לעומת נובמבר 2018.
  • מספר משרות השכיר היה 3.730 מיליון, עלייה של 1.1% (40.6 אלף) לעומת נובמבר 2018  

 

חשוב לציין כי רוב האוכלוסיה נמצא בשכר מתחת לממוצע.

בחודש נובמבר 2019, 34.0%  מכלל משרות השכיר במשק (1.267 מיליון) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,499 ש"ח). 66.0% מכלל משרות השכיר במשק (2.463 מיליון) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.  

בחודש נובמבר 2019 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 22,882 ש"ח, עלייה של 2.0% לעומת נובמבר 2018 (22,437 ש"ח).

השכר הטוב יחסית בולט בהצגת שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי. העמודות בתרשים מייצגות את השכר הממוצע כאשר ציר הערכים נמצא בצד שמאל של התרשים. הנקודות מייצגות את מספר משרות השכיר כאשר ציר הערכים נמצא בצד ימין. לדוגמה: בענף מחקר מדעי ופיתוח השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש נובמבר 2019 היה 29,002 ש"ח ומספר משרות השכיר היה 50.0 אלף